ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

 
== ประวัติ ==
ควง อภัยวงศ์เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 ณ [[จังหวัดพระตะบอง]] ซึ่งขณะนั้นอยู่ใน[[มณฑลบูรพา]] ราชอาณาจักรสยาม (ปัจจุบันอยู่ใน[[ประเทศกัมพูชา]]) เป็นบุตรของ[[เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)]] ผู้สำเร็จราชการจังหวัดพระตะบอง กับนางรอด เขาสมรสกับคุณหญิง[[เลขา อภัยวงศ์]] และเป็นพระปิตุลา (อา) ใน[[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]] ในรัชกาลที่ 6 และพระประยูรญาติของ[[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]]
 
เคยรับราชการเป็นนายช่างผู้ช่วยโท แผนกกองช่างโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข จนได้ดำรงตำแหน่งอธิบดี[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]]
821

การแก้ไข