ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสถาปนาเป็นคณะสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งในขณะนั้น ยังคงใช้ชื่อว่า '''"คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์"''' <ref>ราชกิจจานุเบกษา , [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/061/604.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2491] , 19 ตุลาคม พ.ศ. 2491</ref> คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ต่าง ๆ เช่น SEMEO – Trop.Med., [[องค์การอนามัยโลก]], [[UNICEF]]., และ [[ธนาคารโลก]] ฯลฯ และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ทางคณะมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศใน[[ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค]]ด้านการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขอีกด้วย
 
== สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ==
426,191

การแก้ไข