ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์"

โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์
(โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์)
(โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์)
| fleet_size =19
| destinations = 2
| founded = พ.ศ. 2538 ({{อายุ|2538|1|1}} ปี)
| hubs = [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]] [[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] [[ท่าอากาศยานภูเก็ต]]
| headquarters = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม