ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Beersongphon ย้ายหน้า พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน ไปยัง พระเจ้ายองโจ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี = [[พระมเหสีจองซอง]] <br /> [[พระมเหสีจองซุน]]
| พระสนม = [[พระสนมจองบิน ตระกูลลี|พระนางยอนโฮ]], <br /> [[พระสนมยอง จากตระกูลลี|พระนางซอนฮี]]
| พระชายา =
| ชายา =
ผู้ใช้นิรนาม