ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
 
[[ภาพ:ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ.jpg|thumb|150px]]
'''ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ''' (เกิด [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2488]]) ประธาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ป.ป.ช.)
 
นายปานเทพ จบการศึกษา[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะเศรษฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] แล้วทำงานที่[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] (สศช.) จนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวางแผนและวิชาการ แล้วย้ายมารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ [[คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] (กปร.) ได้รับการอบรมจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 40 (วปรอ. 4010)
ปัจจุบัน นายปานเทพดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กปร. และเป็นกรรมการและรองเหรัญญิก[[มูลนิธิชัยพัฒนา]]
8

การแก้ไข