เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''กณิกนันต์''' ({{lang-en|Infinitesimals}}) คือคำศัพท์ใช้อธิบายแนวคิดของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ จนไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจวัดได้ ถ้ากล่าวโดยทั่วไป วัตถุกณิกนันต์คือวัตถุที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถหาวิธีตรวจวัดได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นศูนย์ มันเล็กมากจนยากจะแยกจากศูนย์ได้ด้วยวิธีการใดๆ ที่มีอยู่
 
ผู้ก่อตั้ง[[แคลคูลัสกณิกนันต์]] ได้แก่ [[ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์|แฟร์มาต์]], [[ไลบ์นิซ]], [[ไอแซก นิวตัน|นิวตัน]], [[ออยเลอร์]], [[คอโอกึสแต็ง ลวี โคชี|โคชี]] และคนอื่นๆ ได้ทำการคำนวณด้วยแนวคิดกณิกนันต์และสามารถหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้สำเร็จ
 
== ประวัติของกณิกนันต์ ==
13,204

การแก้ไข