ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| birth_name = ลี ฮยอล (이혈, 李娎)
| full name = [[พระเจ้าซองจงแห่งโชซอน]]
|birth_date = [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2000]]
| death_date = [[25 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2037]]<br /><small> (พระชนมายุได้ 37 พรรษา{{อายุปีและวัน|2000|8|19|2037|12|25}}) </small>
| succession = พระมหากษัตริย์แห่งเกาหลี
| father = [[องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง]]
| mother = พระพันปีอินซู
| พระอัครมเหสี =
|spousequeen = พระมเหสีคยองเฮ,<br /> อดีตพระมเหสีแจฮยอน,<br /> พระมเหสีจองฮย็อน
|spouse-type = พระมเหสี
|spouse = พระมเหสีคยองเฮ,<br /> อดีตพระมเหสีแจฮยอน,<br /> พระมเหสีจองฮย็อน
| พระราชสวามี =
| issue = [[องค์ชายยอนซัน]],[[พระเจ้าจุงจง]]
| dynasty = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
| reign = [[31 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2012]]— [[25 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2037]] ({{อายุปีและวัน|2012|12|31|2037|12|25}})
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| reign-type1 =
| reign-type1 = ระยะเวลาครองราชย์
|reign1 = 25 ปี
|predecessor = [[พระเจ้าเยจง]]
ผู้ใช้นิรนาม