ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ"

ใช้แม่แบบ
(อัปเดต)
(ใช้แม่แบบ)
 
 
== โครงการที่เข้าร่วม ==
{{วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/รายชื่อโครงการวิกิ}}
<!-- กรุณาเพิ่มโครงการของคุณได้ที่นี่โดยเรียงตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย และแจ้ง [[ผู้ใช้:Jutiphan]] เพื่อเพิ่มงานไปในบอตคุง และสคริปต์จัดให้ -->
{| class="wikitable" width="100%"
! ที่ !! โครงการ !! รายละเอียด !! เว็บย่อ !! ผู้ริเริ่ม/ผู้ดูแลหลัก
|-
| 1 || [[:หมวดหมู่:บทความกายวิภาคศาสตร์|บทความ'''กายวิภาคศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความกายวิภาคศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความกายวิภาคศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ANATOMY || {{ผู้ใช้|Drgarden}}
|-
| 2 || [[:หมวดหมู่:บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''การ์ตูนญี่ปุ่น'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น|หน้าโครงการ]] || WP:MANGA || {{ผู้ใช้|Manop}} (ริเริ่ม)<br />{{ผู้ใช้|Saerin}}
|-
| 3 || [[:หมวดหมู่:บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''การทหาร'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการทหาร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการทหาร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการทหาร|หน้าโครงการ]] || WP:MILITARY || {{ผู้ใช้|Horus}}
|-
| 4 || [[:หมวดหมู่:บทความการเมืองแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''การเมือง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการเมือง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการเมือง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการเมือง|หน้าโครงการ]] || WP:POLITICS || {{ผู้ใช้|KuroiSchwert}}
|-
| 5 || [[:หมวดหมู่:บทความการศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''การศึกษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:EDUCATION || {{ผู้ใช้|Timekeepertmk}}
|-
| 6 || [[:หมวดหมู่:บทความเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ|หน้าโครงการ]] || WP:BTG || {{ผู้ใช้|Kongkong1234567890}}
|-
| 7 || [[:หมวดหมู่:บทความคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''คณิตศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความคณิตศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความคณิตศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:WPM || {{ผู้ใช้|Portalian}}
|-
| 8 || [[:หมวดหมู่:บทความความพิการแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ความพิการ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความความพิการ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความความพิการ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิความพิการ|หน้าโครงการ]] || WP:DISABILITY || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 9 || [[:หมวดหมู่:บทความคอเมดีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''คอเมดี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความคอเมดี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความคอเมดี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคอเมดี|หน้าโครงการ]] || WP:COMEDY || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 10 || [[:หมวดหมู่:บทความเครื่องบินแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เครื่องบิน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเครื่องบิน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเครื่องบิน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเครื่องบิน|หน้าโครงการ]] || WP:AIRCRAFT || {{ผู้ใช้|Mr.BuriramCN}}
|-
| 11 || [[:หมวดหมู่:บทความเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เฉลิมพระเกียรติ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเฉลิมพระเกียรติ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเฉลิมพระเกียรติ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:ร่วมเขียนบทความเฉลิมพระเกียรติ|หน้าโครงการ]] || WP:CELEBRATE ||
|-
| 12 || [[:หมวดหมู่:บทความซอฟต์แวร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ซอฟต์แวร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความซอฟต์แวร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความซอฟต์แวร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิซอฟต์แวร์|หน้าโครงการ]] || WP:SOFTWARE || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 13 || [[:หมวดหมู่:บทความดนตรีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ดนตรี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความดนตรี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความดนตรี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดนตรี|หน้าโครงการ]] || wikimusic || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 14 || [[:หมวดหมู่:บทความดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ดาราศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความดาราศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความดาราศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ASTRO || {{ผู้ใช้|Tinuviel}}
|-
| 15 || [[:หมวดหมู่:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เทคโนโลยีสารสนเทศ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิไอที|หน้าโครงการ]] || WP:INFOTECH || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 16 || [[:หมวดหมู่:บทความเทนนิสแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เทนนิส'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเทนนิส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเทนนิส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเทนนิส|หน้าโครงการ]] || WP:TENNIS || {{ผู้ใช้|Portalian}}
|-
| 17 || [[:หมวดหมู่:บทความโทคุชัทสึแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''โทคุชัทสึ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความโทคุชัทสึ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความโทคุชัทสึ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโทคุชัทสึ|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|เอิร์ธ}}
|-
| 18 || [[:หมวดหมู่:บทความโทรทัศน์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''โทรทัศน์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความโทรทัศน์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความโทรทัศน์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโทรทัศน์|หน้าโครงการ]] || WP:TV || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 19 || [[:หมวดหมู่:บทความบันเทิงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''บันเทิง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความบันเทิง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความบันเทิง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิบันเทิง|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 20 || [[:หมวดหมู่:บทความแบดมินตันแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''แบดมินตัน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแบดมินตัน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแบดมินตัน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแบดมินตัน|หน้าโครงการ]] || WP:BADM || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 21 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศ|หน้าโครงการ]] || WP:COUNTRY || {{ผู้ใช้|Kinkku Ananas}}
|-
| 22 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศเกาหลีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศเกาหลี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศเกาหลี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศเกาหลี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเกาหลี|หน้าโครงการ]] || WP:KOREA || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 23 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศจีนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศจีน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศจีน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศจีน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจีน|หน้าโครงการ]] || WP:CHINA || {{ผู้ใช้|Jo Shigeru}}
|-
| 24 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศจอร์เจียแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศจอร์เจีย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศจอร์เจีย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศจอร์เจีย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจอร์เจีย|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 25 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศญี่ปุ่น'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศญี่ปุ่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศญี่ปุ่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น|หน้าโครงการ]] || WP:JAPAN || {{ผู้ใช้|Taihe}}
|-
| 26 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศไทย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศไทย|หน้าโครงการ]] || WP:THAI || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 27 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศเนปาลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศเนปาล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศเนปาล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศเนปาล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเนปาล|หน้าโครงการ]] || WP:NEPAL || {{ผู้ใช้|Mr.BuriramCN}}
|-
| 28 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศฝรั่งเศส'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศฝรั่งเศส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศฝรั่งเศส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส|หน้าโครงการ]] || WP:FRANCE || {{ผู้ใช้|V i P}}
|-
| 29 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศเยอรมนีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศเยอรมนี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศเยอรมนี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศเยอรมนี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเยอรมนี|หน้าโครงการ]] || WP:GERMANY || {{ผู้ใช้|Ponpan}}
|-
| 30 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศรัสเซียแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศรัสเซีย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศรัสเซีย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศรัสเซีย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศรัสเซีย|หน้าโครงการ]] || WP:RUSSIA || {{ผู้ใช้|Tvcccp}}
|-
| 31 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศอังกฤษแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศอังกฤษ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศอังกฤษ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศอังกฤษ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอังกฤษ|หน้าโครงการ]] || WP:England || {{ผู้ใช้|Wutzwz}}
|-
| 32 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศอินเดียแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศอินเดีย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศอินเดีย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศอินเดีย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย|หน้าโครงการ]] || WP:INDIA || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 33 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศอิสราเอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศอิสราเอล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศอิสราเอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศอิสราเอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอิสราเอล|หน้าโครงการ]] || WP:Israel || {{ผู้ใช้|AoiHonig}}
|-
| 34 || [[:หมวดหมู่:บทความประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประวัติศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประวัติศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประวัติศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประวัติศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:HISTORY || {{ผู้ใช้|Ps}}
|-
| 35 || [[:หมวดหมู่:บทความพระมหากษัตริย์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''พระมหากษัตริย์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพระมหากษัตริย์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพระมหากษัตริย์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระมหากษัตริย์|หน้าโครงการ]] || WP:MONARCH || {{ผู้ใช้|เอ็ดมัน}}
|-
| 36 || [[:หมวดหมู่:บทความเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เพลง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:SONG || {{ผู้ใช้|M sky}}
|-
| 37 || [[:หมวดหมู่:บทความแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''แพทยศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแพทยศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแพทยศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแพทยศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:MED || {{ผู้ใช้|Drgarden}}
|-
| 38 || [[:หมวดหมู่:บทความพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''พุทธศาสนา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพุทธศาสนา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพุทธศาสนา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระพุทธศาสนา|หน้าโครงการ]] || WP:BUDDHISM || {{ผู้ใช้|Tmd}}
|-
| 39 || [[:หมวดหมู่:บทความพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''พฤกษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพฤกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพฤกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษา|หน้าโครงการ]] || WP:BOTANY || {{ผู้ใช้|Loma}}
|-
| 40 || [[:หมวดหมู่:บทความพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''พายุหมุนเขตร้อน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพายุหมุนเขตร้อน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพายุหมุนเขตร้อน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน|หน้าโครงการ]] || WP:TC || {{ผู้ใช้|Slentee}}
|-
| 41 || [[:หมวดหมู่:บทความฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ฟุตบอล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความฟุตบอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความฟุตบอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิฟุตบอล|หน้าโครงการ]] || WP:FOOTBALL || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 42 || [[:หมวดหมู่:บทความภาพยนตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ภาพยนตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความภาพยนตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความภาพยนตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภาพยนตร์|หน้าโครงการ]] || WP:FILM || {{ผู้ใช้|Sry85}}
|-
| 43 || [[:หมวดหมู่:บทความภาษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ภาษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความภาษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความภาษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภาษา|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Portalian}}
|-
| 44 || [[:หมวดหมู่:บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เภสัชกรรม'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเภสัชกรรม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเภสัชกรรม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม|หน้าโครงการ]] || WP:PHARM || {{ผู้ใช้|M sky}}
|-
| 45 || [[:หมวดหมู่:บทความมวยปล้ำอาชีพแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''มวยปล้ำอาชีพ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความมวยปล้ำอาชีพ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความมวยปล้ำอาชีพ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิมวยปล้ำอาชีพ|หน้าโครงการ]] || — ||
|-
| 46 || [[:หมวดหมู่:บทความมายากลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''มายากล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความมายากล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความมายากล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิมายากล|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 47 || [[:หมวดหมู่:บทความรถไฟแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''รถไฟ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความรถไฟ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความรถไฟ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟ|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 48 || [[:หมวดหมู่:บทความรถไฟฟ้าแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''รถไฟฟ้า'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความรถไฟฟ้า|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความรถไฟฟ้า|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟฟ้า|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 49 || [[:หมวดหมู่:บทความระบบสุริยะแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ระบบสุริยะ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความระบบสุริยะ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความระบบสุริยะ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิระบบสุริยะ|หน้าโครงการ]] || WP:SOLAR || {{ผู้ใช้|Boom1221}}
|-
| 50 || [[:หมวดหมู่:บทความโรงพยาบาลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''โรงพยาบาล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความโรงพยาบาล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความโรงพยาบาล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโรงพยาบาล|หน้าโครงการ]] || WP:HOS || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 51 || [[:หมวดหมู่:บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วรรณศิลป์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวรรณศิลป์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวรรณศิลป์|หน้าโครงการ]] || WP:LIT || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 52 || [[:หมวดหมู่:บทความวอลเลย์บอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วอลเลย์บอล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวอลเลย์บอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวอลเลย์บอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวอลเลย์บอล|หน้าโครงการ]] || WP:VOLLEYBALL || {{ผู้ใช้|PP2014}}
|-
| 53 || [[:หมวดหมู่:บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วิดีโอเกม'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิดีโอเกม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิดีโอเกม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม|หน้าโครงการ]] || WP:VDOGAME || {{ผู้ใช้|HipPopup}}
|-
| 54 || [[:หมวดหมู่:บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วิทยาศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยาศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยาศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยาศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:SCIENCE || {{ผู้ใช้|Mopza}}
|-
| 55 || [[:หมวดหมู่:บทความวิทยุสมัครเล่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วิทยุสมัครเล่น'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยุสมัครเล่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยุสมัครเล่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยุสมัครเล่น|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|HS2JFW}}
|-
| 56 || [[:หมวดหมู่:บทความศาสนาคริสต์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ศาสนาคริสต์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความศาสนาคริสต์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความศาสนาคริสต์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิศาสนาคริสต์|หน้าโครงการ]] || WP:Christianity || {{ผู้ใช้|AoiHonig}}
|-
| 57 || [[:หมวดหมู่:บทความศิลปินชาวไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ศิลปินชาวไทย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความศิลปินชาวไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความศิลปินชาวไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิศิลปินชาวไทย|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 58 || [[:หมวดหมู่:บทความสตาร์วอร์สแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สตาร์วอร์ส'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสตาร์วอร์ส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสตาร์วอร์ส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสตาร์วอร์ส|หน้าโครงการ]] || WP:STARWARS || {{ผู้ใช้|Wutzwz}}
|-
| 59 || [[:หมวดหมู่:บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สถานศึกษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถานศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:SCHOOL || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 60 || [[:หมวดหมู่:บทความสถาบันอุดมศึกษาไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สถาบันอุดมศึกษาไทย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถาบันอุดมศึกษาไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถาบันอุดมศึกษาไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|ScorpianPK}}
|-
| 61 || [[:หมวดหมู่:บทความสมุนไพรแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สมุนไพร'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสมุนไพร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสมุนไพร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสมุนไพร|หน้าโครงการ]] || WP:HB || {{ผู้ใช้|Palmy U-U}}
|-
| 62 || [[:หมวดหมู่:บทความสหรัฐอเมริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สหรัฐอเมริกา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสหรัฐอเมริกา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสหรัฐอเมริกา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหรัฐอเมริกา|หน้าโครงการ]] || WP:USA || {{ผู้ใช้|KuroiSchwert}}
|-
| 63 || [[:หมวดหมู่:บทความสหราชอาณาจักรแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สหราชอาณาจักร'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสหราชอาณาจักร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหราชอาณาจักร/สถิติ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหราชอาณาจักร|หน้าโครงการ]] || WP:UK || {{ผู้ใช้|Thmmrth}}
|-
| 64 || [[:หมวดหมู่:บทความสัญลักษณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สัญลักษณ์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัญลักษณ์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัญลักษณ์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัญลักษณ์|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 65 || [[:หมวดหมู่:บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สัตววิทยา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัตววิทยา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัตววิทยา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัตววิทยา|หน้าโครงการ]] || WP:ZOOLOGY || {{ผู้ใช้|Saerin}}
|-
| 66 || [[:หมวดหมู่:บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สามก๊ก'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสามก๊ก|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสามก๊ก|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสามก๊ก|หน้าโครงการ]] || WP:ROTK || {{ผู้ใช้|Saerin}}
|-
| 67 || [[:หมวดหมู่:บทความสิ่งลี้ลับแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สิ่งลี้ลับ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสิ่งลี้ลับ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสิ่งลี้ลับ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ|หน้าโครงการ]] || WP:Occult || {{ผู้ใช้|GreenBurst}}
|-
| 68 || [[:หมวดหมู่:บทความสิ่งแวดล้อมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สิ่งแวดล้อม'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสิ่งแวดล้อม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสิ่งแวดล้อม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม|หน้าโครงการ]] || WP:ENV || {{ผู้ใช้|HybridCorazon}}
|-
| 69 || [[:หมวดหมู่:บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อัลบั้มเพลง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอัลบั้มเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอัลบั้มเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:ALBUM || {{ผู้ใช้|M sky}}
|-
| 70 || [[:หมวดหมู่:บทความอาเซียนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อาเซียน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอาเซียน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอาเซียน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาเซียน|หน้าโครงการ]] || WP:AEC || {{ผู้ใช้|Saeng Petchchai}}
|-
| 71 || [[:หมวดหมู่:บทความอาวุธปืนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อาวุธปืน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอาวุธปืน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอาวุธปืน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาวุธปืน|หน้าโครงการ]] || WP:GUN || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 72 || [[:หมวดหมู่:บทความอิสริยาภรณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อิสริยาภรณ์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอิสริยาภรณ์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอิสริยาภรณ์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอิสริยาภรณ์|หน้าโครงการ]] || WP:ODM || {{ผู้ใช้|Dora1999}}
|-
| 73 || [[:หมวดหมู่:บทความแอฟริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''แอฟริกา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแอฟริกา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแอฟริกา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแอฟริกา|หน้าโครงการ]] || WP:AFRICA || {{ผู้ใช้|เอ็ดมัน}}
|}<!-- กรุณาช่วยใส่โครงการใหม่เรียงตามอันดับตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย -->
 
== การเข้าร่วมโครงการและเรียกใช้งานบอต ==