ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นวดี โมกขะเวส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
'''นวดี ศิริชนะชัย''' เป็น[[นักแสดง]][[ชาวไทย]]
 
==ประวติ==
'''นวดี ศิริชนะชัย''' มีชื่อเล่นว่า '''ออม''' มีชื่อและนามสกุลเดิมว่า '''นวดี โมกขะเวส''' วันที่เกิด 18 พฤศจิกายน 2521 ที่[[โรงพยาบาลศิริราช]] เป็นบุตรของนางเปรมฤดี โมกขะเวส เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 2 คน น้องชายชื่อ เอ็ม
ผู้ใช้นิรนาม