ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ"

อัปเดต
(อัปเดต)
== โครงการที่เข้าร่วม ==
<!-- กรุณาเพิ่มโครงการของคุณได้ที่นี่โดยเรียงตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย และแจ้ง [[ผู้ใช้:Jutiphan]] เพื่อเพิ่มงานไปในบอตคุง และสคริปต์จัดให้ -->
{| class="wikitable" width="600px100%"
! ที่ !! โครงการ !! รายละเอียด !! เว็บย่อ !! ผู้ริเริ่ม/ผู้ดูแลหลัก
|-
| 1 || [[:หมวดหมู่:บทความกายวิภาคศาสตร์|บทความ'''กายวิภาคศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความกายวิภาคศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความกายวิภาคศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ANATOMY || {{ผู้ใช้|Drgarden}}
|-
| 2 || [[:หมวดหมู่:บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''การ์ตูนญี่ปุ่น'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น|หน้าโครงการ]] || WP:MANGA || {{ผู้ใช้|Manop}} (ริเริ่ม)<br />{{ผู้ใช้|Saerin}}
|-
| 3 || [[:หมวดหมู่:บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''การทหาร'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการทหาร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการทหาร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการทหาร|หน้าโครงการ]] || WP:MILITARY || {{ผู้ใช้|Horus}}
|-
| 4 || [[:หมวดหมู่:บทความการศึกษาการเมืองแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการศึกษา'''การเมือง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการศึกษาการเมือง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการศึกษาการเมือง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการศึกษาการเมือง|หน้าโครงการ]] || WP:EDUCATIONPOLITICS || {{ผู้ใช้|TimekeepertmkKuroiSchwert}}
|-
| 5 || [[:หมวดหมู่:บทความคณิตศาสตร์การศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความคณิตศาสตร์'''การศึกษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความคณิตศาสตร์การศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความคณิตศาสตร์การศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์การศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:WPMEDUCATION || {{ผู้ใช้|Timekeepertmk}}
|-
| 6 || [[:หมวดหมู่:บทความเฉลิมพระเกียรติเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเฉลิมพระเกียรติ'''เกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเฉลิมพระเกียรติเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเฉลิมพระเกียรติเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:ร่วมเขียนบทความเฉลิมพระเกียรติโครงการวิกิเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ|หน้าโครงการ]] || WP:CELEBRATEBTG || {{ผู้ใช้|Kongkong1234567890}}
|-
| 7 || [[:หมวดหมู่:บทความดาราศาสตร์คณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความดาราศาสตร์'''คณิตศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความดาราศาสตร์คณิตศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความดาราศาสตร์คณิตศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์คณิตศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ASTROWPM || {{ผู้ใช้|Portalian}}
|-
| 8 || [[:หมวดหมู่:บทความพายุหมุนเขตร้อนความพิการแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพายุหมุนเขตร้อน'''ความพิการ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพายุหมุนเขตร้อนความพิการ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพายุหมุนเขตร้อนความพิการ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อนความพิการ|หน้าโครงการ]] || WP:TCDISABILITY || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 9 || [[:หมวดหมู่:บทความเพลงคอเมดีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเพลง'''คอเมดี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเพลงคอเมดี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเพลงคอเมดี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเพลงคอเมดี|หน้าโครงการ]] || WP:MUSICCOMEDY || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 10 || [[:หมวดหมู่:บทความแพทยศาสตร์เครื่องบินแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความแพทยศาสตร์'''เครื่องบิน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแพทยศาสตร์เครื่องบิน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแพทยศาสตร์เครื่องบิน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแพทยศาสตร์เครื่องบิน|หน้าโครงการ]] || WP:MEDAIRCRAFT || {{ผู้ใช้|Mr.BuriramCN}}
|-
| 11 || [[:หมวดหมู่:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ'''เฉลิมพระเกียรติ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิไอทีร่วมเขียนบทความเฉลิมพระเกียรติ|หน้าโครงการ]] || WP:INFOTECHCELEBRATE ||
|-
| 12 || [[:หมวดหมู่:บทความโทรทัศน์ซอฟต์แวร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความโทรทัศน์'''ซอฟต์แวร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความโทรทัศน์ซอฟต์แวร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความโทรทัศน์ซอฟต์แวร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโทรทัศน์ซอฟต์แวร์|หน้าโครงการ]] || WP:TVSOFTWARE || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 13 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศดนตรีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศ'''ดนตรี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศดนตรี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศดนตรี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศดนตรี|หน้าโครงการ]] || WP:COUNTRYwikimusic || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 14 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศไทยดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศไทย'''ดาราศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศไทยดาราศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศไทยดาราศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศไทยดาราศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:THAIASTRO || {{ผู้ใช้|Tinuviel}}
|-
| 15 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศจีนเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศจีน'''เทคโนโลยีสารสนเทศ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศจีนเทคโนโลยีสารสนเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศจีนเทคโนโลยีสารสนเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจีนไอที|หน้าโครงการ]] || WP:CHINAINFOTECH || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 16 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศญี่ปุ่นเทนนิสแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศญี่ปุ่น'''เทนนิส'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศญี่ปุ่นเทนนิส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศญี่ปุ่นเทนนิส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่นเทนนิส|หน้าโครงการ]] || WP:JAPANTENNIS || {{ผู้ใช้|Portalian}}
|-
| 17 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศเกาหลีโทคุชัทสึแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศเกาหลี'''โทคุชัทสึ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศเกาหลีโทคุชัทสึ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศเกาหลีโทคุชัทสึ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเกาหลีโทคุชัทสึ|หน้าโครงการ]] || || {{ผู้ใช้|เอิร์ธ}}
|-
| 18 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศฝรั่งเศสโทรทัศน์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศฝรั่งเศส'''โทรทัศน์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศฝรั่งเศสโทรทัศน์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศฝรั่งเศสโทรทัศน์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศสโทรทัศน์|หน้าโครงการ]] || WP:FRANCETV || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 19 || [[:หมวดหมู่:บทความสหราชอาณาจักรบันเทิงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสหราชอาณาจักร'''บันเทิง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสหราชอาณาจักรบันเทิง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหราชอาณาจักรระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความบันเทิง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหราชอาณาจักรบันเทิง|หน้าโครงการ]] || || {{ผู้ใช้|thmmrthManop}}
|-
| 20 || [[:หมวดหมู่:บทความสหรัฐอเมริกาแบดมินตันแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสหรัฐอเมริกา'''แบดมินตัน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสหรัฐอเมริกาแบดมินตัน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสหรัฐอเมริกาแบดมินตัน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหรัฐอเมริกาแบดมินตัน|หน้าโครงการ]] || WP:BADM || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 21 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศเยอรมนีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศเยอรมนี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศเยอรมนี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศเยอรมนี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเยอรมนี|หน้าโครงการ]] || WP:GERMANYCOUNTRY || {{ผู้ใช้|Kinkku Ananas}}
|-
| 22 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศรัสเซียเกาหลีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศรัสเซียเกาหลี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศรัสเซียเกาหลี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศรัสเซียเกาหลี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศรัสเซียเกาหลี|หน้าโครงการ]] || WP:RUSSIAKOREA || {{ผู้ใช้|TvcccpMr.GentleCN}}
|-
| 23 || [[:หมวดหมู่:บทความประเทศอิสราเอลจีนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ประเทศอิสราเอลจีน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศอิสราเอลจีน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศอิสราเอลจีน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอิสราเอลจีน|หน้าโครงการ]] || WP:CHINA || {{ผู้ใช้|Jo Shigeru}}
|-
| 24 || [[:หมวดหมู่:บทความประวัติศาสตร์ประเทศจอร์เจียแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประวัติศาสตร์'''ประเทศจอร์เจีย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประวัติศาสตร์ประเทศจอร์เจีย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประวัติศาสตร์ประเทศจอร์เจีย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประวัติศาสตร์ประเทศจอร์เจีย|หน้าโครงการ]] || WP:HISTORY || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 25 || [[:หมวดหมู่:บทความพระมหากษัตริย์ประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพระมหากษัตริย์'''ประเทศญี่ปุ่น'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพระมหากษัตริย์ประเทศญี่ปุ่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพระมหากษัตริย์ประเทศญี่ปุ่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระมหากษัตริย์ประเทศญี่ปุ่น|หน้าโครงการ]] || WP:MONARCHJAPAN || {{ผู้ใช้|Taihe}}
|-
| 26 || [[:หมวดหมู่:บทความการเมืองประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการเมือง'''ประเทศไทย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการเมืองประเทศไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการเมืองประเทศไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการเมืองประเทศไทย|หน้าโครงการ]] || WP:THAI || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 27 || [[:หมวดหมู่:บทความพฤกษาประเทศเนปาลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพฤกษา'''ประเทศเนปาล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพฤกษาประเทศเนปาล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพฤกษาประเทศเนปาล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษาประเทศเนปาล|หน้าโครงการ]] || WP:BOTANYNEPAL || {{ผู้ใช้|Mr.BuriramCN}}
|-
| 28 || [[:หมวดหมู่:บทความพุทธศาสนาประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพุทธศาสนา'''ประเทศฝรั่งเศส'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพุทธศาสนาประเทศฝรั่งเศส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพุทธศาสนาประเทศฝรั่งเศส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระพุทธศาสนาประเทศฝรั่งเศส|หน้าโครงการ]] || WP:BUDDHISMFRANCE || {{ผู้ใช้|V i P}}
|-
| 29 || [[:หมวดหมู่:บทความศาสนาคริสต์ประเทศเยอรมนีแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความศาสนาคริสต์'''ประเทศเยอรมนี'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความศาสนาคริสต์ประเทศเยอรมนี|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความศาสนาคริสต์ประเทศเยอรมนี|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิศาสนาคริสต์ประเทศเยอรมนี|หน้าโครงการ]] || WP:GERMANY || {{ผู้ใช้|Ponpan}}
|-
| 30 || [[:หมวดหมู่:บทความเภสัชกรรมประเทศรัสเซียแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเภสัชกรรม'''ประเทศรัสเซีย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเภสัชกรรมประเทศรัสเซีย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเภสัชกรรมประเทศรัสเซีย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรมประเทศรัสเซีย|หน้าโครงการ]] || WP:RUSSIA || {{ผู้ใช้|Tvcccp}}
|-
| 31 || [[:หมวดหมู่:บทความฟุตบอลประเทศอังกฤษแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความฟุตบอล'''ประเทศอังกฤษ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความฟุตบอลประเทศอังกฤษ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความฟุตบอลประเทศอังกฤษ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิฟุตบอลประเทศอังกฤษ|หน้าโครงการ]] || WP:FOOTBALLEngland || {{ผู้ใช้|Wutzwz}}
|-
| 32 || [[:หมวดหมู่:บทความวรรณศิลป์ประเทศอินเดียแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวรรณศิลป์'''ประเทศอินเดีย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์ประเทศอินเดีย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวรรณศิลป์ประเทศอินเดีย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวรรณศิลป์ประเทศอินเดีย|หน้าโครงการ]] || WP:LITINDIA || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 33 || [[:หมวดหมู่:บทความวิดีโอเกมประเทศอิสราเอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวิดีโอเกม'''ประเทศอิสราเอล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิดีโอเกมประเทศอิสราเอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิดีโอเกมประเทศอิสราเอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกมประเทศอิสราเอล|หน้าโครงการ]] || WP:VDOGAMEIsrael || {{ผู้ใช้|AoiHonig}}
|-
| 34 || [[:หมวดหมู่:บทความวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวิทยาศาสตร์'''ประวัติศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:SCIENCEHISTORY || {{ผู้ใช้|Ps}}
|-
| 35 || [[:หมวดหมู่:บทความสมุนไพรพระมหากษัตริย์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสมุนไพร'''พระมหากษัตริย์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสมุนไพรพระมหากษัตริย์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสมุนไพรพระมหากษัตริย์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสมุนไพรพระมหากษัตริย์|หน้าโครงการ]] || WP:HBMONARCH || {{ผู้ใช้|เอ็ดมัน}}
|-
| 36 || [[:หมวดหมู่:บทความสิ่งแวดล้อมเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสิ่งแวดล้อม'''เพลง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสิ่งแวดล้อมเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสิ่งแวดล้อมเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งแวดล้อมเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:SONG || {{ผู้ใช้|M sky}}
|-
| 37 || [[:หมวดหมู่:บทความสามก๊กแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสามก๊ก'''แพทยศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสามก๊กแพทยศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสามก๊กแพทยศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสามก๊กแพทยศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ROTKMED || {{ผู้ใช้|Drgarden}}
|-
| 38 || [[:หมวดหมู่:บทความสัตววิทยาพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสัตววิทยา'''พุทธศาสนา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัตววิทยาพุทธศาสนา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัตววิทยาพุทธศาสนา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัตววิทยาพระพุทธศาสนา|หน้าโครงการ]] || WP:ZOOLOGYBUDDHISM || {{ผู้ใช้|Tmd}}
|-
| 39 || [[:หมวดหมู่:บทความสถานศึกษาพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสถานศึกษา'''พฤกษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถานศึกษาพฤกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษาพฤกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษาพฤกษา|หน้าโครงการ]] || WP:UNIVERSITYBOTANY || {{ผู้ใช้|Loma}}
|-
| 40 || [[:หมวดหมู่:บทความอัลบั้มเพลงพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความอัลบั้มเพลง'''พายุหมุนเขตร้อน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอัลบั้มเพลงพายุหมุนเขตร้อน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอัลบั้มเพลงพายุหมุนเขตร้อน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลงพายุหมุนเขตร้อน|หน้าโครงการ]] || WP:ALBUMTC || {{ผู้ใช้|Slentee}}
|-
| 41 || [[:หมวดหมู่:บทความอิสริยาภรณ์ฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความอิสริยาภรณ์'''ฟุตบอล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอิสริยาภรณ์ฟุตบอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอิสริยาภรณ์ฟุตบอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ฟุตบอล|หน้าโครงการ]] || WP:ODMFOOTBALL || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 42 || [[:หมวดหมู่:บทความแอฟริกาภาพยนตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความแอฟริกา'''ภาพยนตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแอฟริกาภาพยนตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแอฟริกาภาพยนตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแอฟริกาภาพยนตร์|หน้าโครงการ]] || WP:AFRICAFILM || {{ผู้ใช้|Sry85}}
|-
| 43 || [[:หมวดหมู่:บทความภาษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ภาษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความภาษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความภาษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภาษา|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Portalian}}
|-
| 44 || [[:หมวดหมู่:บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''เภสัชกรรม'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเภสัชกรรม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเภสัชกรรม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม|หน้าโครงการ]] || WP:PHARM || {{ผู้ใช้|M sky}}
|-
| 45 || [[:หมวดหมู่:บทความมวยปล้ำอาชีพแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''มวยปล้ำอาชีพ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความมวยปล้ำอาชีพ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความมวยปล้ำอาชีพ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิมวยปล้ำอาชีพ|หน้าโครงการ]] || — ||
|-
| 46 || [[:หมวดหมู่:บทความมายากลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''มายากล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความมายากล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความมายากล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิมายากล|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 47 || [[:หมวดหมู่:บทความรถไฟแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''รถไฟ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความรถไฟ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความรถไฟ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟ|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 48 || [[:หมวดหมู่:บทความรถไฟฟ้าแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''รถไฟฟ้า'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความรถไฟฟ้า|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความรถไฟฟ้า|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟฟ้า|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Mr.GentleCN}}
|-
| 49 || [[:หมวดหมู่:บทความระบบสุริยะแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ระบบสุริยะ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความระบบสุริยะ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความระบบสุริยะ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิระบบสุริยะ|หน้าโครงการ]] || WP:SOLAR || {{ผู้ใช้|Boom1221}}
|-
| 50 || [[:หมวดหมู่:บทความโรงพยาบาลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''โรงพยาบาล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความโรงพยาบาล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความโรงพยาบาล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโรงพยาบาล|หน้าโครงการ]] || WP:HOS || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 51 || [[:หมวดหมู่:บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วรรณศิลป์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวรรณศิลป์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวรรณศิลป์|หน้าโครงการ]] || WP:LIT || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 52 || [[:หมวดหมู่:บทความวอลเลย์บอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วอลเลย์บอล'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวอลเลย์บอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวอลเลย์บอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวอลเลย์บอล|หน้าโครงการ]] || WP:VOLLEYBALL || {{ผู้ใช้|PP2014}}
|-
| 53 || [[:หมวดหมู่:บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วิดีโอเกม'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิดีโอเกม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิดีโอเกม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม|หน้าโครงการ]] || WP:VDOGAME || {{ผู้ใช้|HipPopup}}
|-
| 54 || [[:หมวดหมู่:บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วิทยาศาสตร์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยาศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยาศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยาศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:SCIENCE || {{ผู้ใช้|Mopza}}
|-
| 55 || [[:หมวดหมู่:บทความวิทยุสมัครเล่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''วิทยุสมัครเล่น'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยุสมัครเล่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยุสมัครเล่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยุสมัครเล่น|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|HS2JFW}}
|-
| 56 || [[:หมวดหมู่:บทความศาสนาคริสต์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ศาสนาคริสต์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความศาสนาคริสต์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความศาสนาคริสต์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิศาสนาคริสต์|หน้าโครงการ]] || WP:Christianity || {{ผู้ใช้|AoiHonig}}
|-
| 57 || [[:หมวดหมู่:บทความศิลปินชาวไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''ศิลปินชาวไทย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความศิลปินชาวไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความศิลปินชาวไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิศิลปินชาวไทย|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 58 || [[:หมวดหมู่:บทความสตาร์วอร์สแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สตาร์วอร์ส'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสตาร์วอร์ส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสตาร์วอร์ส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสตาร์วอร์ส|หน้าโครงการ]] || WP:STARWARS || {{ผู้ใช้|Wutzwz}}
|-
| 59 || [[:หมวดหมู่:บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สถานศึกษา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถานศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:SCHOOL || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 60 || [[:หมวดหมู่:บทความสถาบันอุดมศึกษาไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สถาบันอุดมศึกษาไทย'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถาบันอุดมศึกษาไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถาบันอุดมศึกษาไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|ScorpianPK}}
|-
| 61 || [[:หมวดหมู่:บทความสมุนไพรแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สมุนไพร'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสมุนไพร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสมุนไพร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสมุนไพร|หน้าโครงการ]] || WP:HB || {{ผู้ใช้|Palmy U-U}}
|-
| 62 || [[:หมวดหมู่:บทความสหรัฐอเมริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สหรัฐอเมริกา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสหรัฐอเมริกา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสหรัฐอเมริกา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหรัฐอเมริกา|หน้าโครงการ]] || WP:USA || {{ผู้ใช้|KuroiSchwert}}
|-
| 63 || [[:หมวดหมู่:บทความสหราชอาณาจักรแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สหราชอาณาจักร'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสหราชอาณาจักร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหราชอาณาจักร/สถิติ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหราชอาณาจักร|หน้าโครงการ]] || WP:UK || {{ผู้ใช้|Thmmrth}}
|-
| 64 || [[:หมวดหมู่:บทความสัญลักษณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สัญลักษณ์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัญลักษณ์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัญลักษณ์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัญลักษณ์|หน้าโครงการ]] || — || {{ผู้ใช้|Manop}}
|-
| 65 || [[:หมวดหมู่:บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สัตววิทยา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัตววิทยา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัตววิทยา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัตววิทยา|หน้าโครงการ]] || WP:ZOOLOGY || {{ผู้ใช้|Saerin}}
|-
| 66 || [[:หมวดหมู่:บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สามก๊ก'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสามก๊ก|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสามก๊ก|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสามก๊ก|หน้าโครงการ]] || WP:ROTK || {{ผู้ใช้|Saerin}}
|-
| 67 || [[:หมวดหมู่:บทความสิ่งลี้ลับแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สิ่งลี้ลับ'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสิ่งลี้ลับ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสิ่งลี้ลับ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ|หน้าโครงการ]] || WP:Occult || {{ผู้ใช้|GreenBurst}}
|-
| 68 || [[:หมวดหมู่:บทความสิ่งแวดล้อมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''สิ่งแวดล้อม'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสิ่งแวดล้อม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสิ่งแวดล้อม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม|หน้าโครงการ]] || WP:ENV || {{ผู้ใช้|HybridCorazon}}
|-
| 69 || [[:หมวดหมู่:บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อัลบั้มเพลง'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอัลบั้มเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอัลบั้มเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:ALBUM || {{ผู้ใช้|M sky}}
|-
| 70 || [[:หมวดหมู่:บทความอาเซียนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อาเซียน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอาเซียน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอาเซียน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาเซียน|หน้าโครงการ]] || WP:AEC || {{ผู้ใช้|Saeng Petchchai}}
|-
| 71 || [[:หมวดหมู่:บทความอาวุธปืนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อาวุธปืน'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอาวุธปืน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอาวุธปืน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาวุธปืน|หน้าโครงการ]] || WP:GUN || {{ผู้ใช้|B20180}}
|-
| 72 || [[:หมวดหมู่:บทความอิสริยาภรณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''อิสริยาภรณ์'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอิสริยาภรณ์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอิสริยาภรณ์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอิสริยาภรณ์|หน้าโครงการ]] || WP:ODM || {{ผู้ใช้|Dora1999}}
|-
| 73 || [[:หมวดหมู่:บทความแอฟริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความ'''แอฟริกา'''แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแอฟริกา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแอฟริกา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแอฟริกา|หน้าโครงการ]] || WP:AFRICA || {{ผู้ใช้|เอ็ดมัน}}
|}<!-- กรุณาช่วยใส่โครงการใหม่เรียงตามอันดับตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย -->
 
13,219

การแก้ไข