ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัครบิดร"

ต่อมาเขตอัครบิดรแอนติออกยังถูกแบ่งออกเป็น 3 เขตตามภาษาพิธีกรรม คือ เขตอัครบิดรเมลไคต์ (Melkite) เขตอัครบิดรมาโรไนต์ (Maroniite) และเขตอัครบิดรซีเรียน เขตอัครบิดรกรุงโรมก็แบ่งเป็นอีก 3 เขตพิเศษ คือ [[เขตอัครบิดรเวนิส]] [[เขตอัครบิดรลิสบอน]] และ[[เขตอัครบิดรกัว]]<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 375-6</ref>
 
เมื่อ[[คริสตจักร]]แบ่งออกเป็น 2 นิกาย คือฝ่ายตะวันตกกลายเป็นนิกาย[[โรมันคาทอลิก]] ส่วนฝ่ายตะวันออกเป็นนิกาย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] เมื่อนิกายออร์ทอดอกซ์แพร่หลายไปยังท้องที่อื่นในภูมิภาคตะวันออก จึงเกิดเขตอัครบิดรต่าง ๆ มากขึ้น เช่น กรีก อาร์มีเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย โรมาเนีย เป็นต้น โดยให้เกียรติอัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิลเป็น[[บุคคลอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เท่าเทียมกัน]] แต่ไม่ใช่เป็นประมุขสูงสุด
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม