ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์ตองอู"

from wiki english
(from wiki english)
| region = เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
| country = พม่า
| era =
|status = จักรวรรดิ
| status = ราชอาณาจักร
| event_start = สถาปนาราชวงศ์เอกราชจากอังวะ
| year_start = .ศ. 20291510
| date_start = 202916 ตุลาคม
| event_end = กรุงอังวะแตกราชวงศ์ล่มสลาย
| year_end = .ศ. 22951752
| date_end = เม.ย.23 2295มีนาคม
|event_pre = {{nowrap|ก่อตั้งราชวงศ์}}
| event1 = พิชิตพม่าตอนล่าง
|date_pre = ค.ศ. 1485
| date_event1 = 2078-2084
|event1 = {{nowrap|เริ่มจักรวรรดิตองอู}}
| event2 = พระเจ้าบุเรงนองขยายอำนาจ
|date_event1 = ค.ศ. 1510 – ค.ศ. 1599
| date_event2 = 2094-2124
|event2 = {{nowrap|ฟื้นฟูจักรวรรดิตองอู}}
| event3 = อาณาจักรแตกสลาย
|date_event2 = ค.ศ. 1599 – ค.ศ. 1752
| date_event3 = 2142
|event3 =
| event4 = ยุคฟื้นฟูอาณาจักร
|date_event3 =
| date_event4 = 2142-2158
|event4 =
| event5 =
|date_event4 =
| date_event5 =
| p1 = อาณาจักรอังวะ
| flag_p1 =
| p2 = อาณาจักรหงสาวดี
| flag_p2 =
|p3 = รัฐฉาน
| s1 = ราชวงศ์อลองพญา
|flag_p3 =
| s2 =
|p4 = ล้านนา
| flag_s1 = Flag of Burma (Alaungpaya Dynasty).svg
|flag_p4 =
| flag_s2 =
|p5 = สยาม
| image_flag =
|flag_p5 =
| flag =
|p6 = ล้านช้าง
| flag_type =
|flag_p6 =
| image_coat =
|p7 = มณีปุระ
| image_map = Map of Taungoo Empire (1580).png
|flag_p7 =
| symbol =
|s1 = ราชวงศ์คองบอง
| symbol_type =
|flag_s1 = Flag_of_the_Alaungpaya_Dynasty_of_Myanmar.svg
| image_map_caption = [[แผนที่]]แสดงอาณาเขตของอาณาจักรตองอู ในปี [[ค.ศ. 1572]]
|s2 = สยาม
| capital = [[ตองอู]] (1486-1539) <br />[[หงสาวดี]] (1539-1599) <br />[[อังวะ]] (1599-1613)<br />[[หงสาวดี]] (1613-1635)<br />[[อังวะ]] (1635-1752)
|flag_s2 =
| common_languages = [[ภาษาพม่า]]
|s3 = ล้านช้าง
| religion = [[พุทธศาสนา]][[นิกายเถรวาท]]
|flag_s3 =
| government_type = สมบูรณาญาสิทธิราชย์
|s4 = มณีปุระ
| leader1 = [[พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้]]
|flag_s4 =
| year_leader1 = 1531-1550
|image_flag =
| leader2 = [[พระเจ้าบุเรงนอง]]
|flag =
| year_leader2 = 1551-1581
|flag_type =
| leader3 = [[พระเจ้าอโนเพตลุน]]
|image_coat =
| year_leader3 = 1605-1628
|image_map = Map of Taungoo Empire (1580).png
| leader4 = [[พระเจ้าทาลุน]]
|symbol =
| year_leader4 = 1629-1648
|symbol_type =
| leader5 =
|image_map_caption = แผนที่จักรวรรดิตองอูช่วงรุ่งเรืองสูงสุด (1580)
| year_leader5 =
|capital = [[ตองอู]] (1510–39) <br>[[หงสาวดี]] (1539–99) <br> [[อังวะ]] (1599–1613) <br> หงสาวดี (1613–35) <br> อังวะ (1635–1752)
| stat_year1 = พ.ศ. 2178
|common_languages = ทางการ<br>[[ภาษาพม่า]]
| stat_pop1 = 2,000,000
{{hidden |style=font-size:110%;padding:0.25em 0 0; |headerstyle=text-align:left;font-weight:normal;
| currency =
|header = ภูมิภาค
| legislature =
|content = {{raise|0.25em |{{unbulleted list | [[ภาษาไทย]], [[ภาษามอญ]], [[ภาษาเขมร]] <small>([[อาณาจักรอยุธยา]])</small> | [[ภาษามอญ]] <small>(พม่าตอนล่าง)</small> | [[ภาษาไทใหญ่]] <small>([[รัฐฉาน]])</small> | [[ภาษาไทยถิ่นเหนือ]] <small>([[ล้านนา]])</small> | [[ภาษาลาว]] <small>([[ล้านช้าง]])</small> | [[ภาษามณีปุระ]] <small>([[มณีปุระ]])</small>}} }}
}}
|religion = ทางการ<br>พุทธศาสนา[[เถรวาท]]
{{hidden |style=font-size:110%;padding:0.25em 0 0; |headerstyle=text-align:left;font-weight:normal;
|header = ส่วนน้อย
|content = {{raise|0.25em |{{unbulleted list | ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ | [[ศาสนาคริสต์]] | [[ศาสนาฮินดู]] | [[ศาสนาอิสลาม]] }} }}
}}
|government_type = ราชาธิปไตย
|title_leader = พระมหากษัตริย์
|leader1 = [[พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้]]
|year_leader1 = ค.ศ. 1530–50
|leader2 = [[พระเจ้าบุเรงนอง]]
|year_leader2 = ค.ศ. 1550–81
|leader3 = [[พระเจ้าอโนเพตลุน]]
|year_leader3 = ค.ศ. 1605–28
|leader4 = [[พระเจ้าทาลุน]]
|year_leader4 = ค.ศ. 1629–48
|leader5 = [[พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี]]
|year_leader5 = ค.ศ. 1733–52
|stat_year1 = ค.ศ. 1580
|stat_area1 = 1550000
|stat_pop1 = 6000000
|stat_year2 = ค.ศ. 1650
|stat_area2 = 750000
|stat_pop2 = 3000000
|currency = [[จัต]]
|legislature = [[รัฐสภาแห่งสหภาพ]]
|today =
{{hidden | style=font-size:110%;padding:0.25em 0 0; | headerstyle=text-align:left;font-weight:normal;
|header = &nbsp;
|content = {{raise|0.25em |{{unbulleted list | {{flag|กัมพูชา}} | {{flag|จีน}} | {{flag|อินเดีย}} | {{flag|ลาว}} | {{flag|พม่า}} | {{flag|ไทย}} | {{flag|เวียดนาม}} }} }}
}}
}}
{{ประวัติศาสตร์พม่า}}
|-
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระเจ้าตองอู]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* Victor B. Lieberman, "Burmese Administrative Cycles: Anarchy and Conquest, c. 1580–1760", Princeton University Press, 1984.
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์พม่า]]
ผู้ใช้นิรนาม