ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรมเยาะอู้"

from wiki english
(from wiki english)
{{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ
|native_name =
|conventional_long_name = ราชอาณาจักรมเยาะอู
|common_name =ราช อาณาจักรมเยาะอู
|continent = เอเชีย
|region = เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
|country = พม่า
|era =
|status = รายอาณาจักร (.ศ. 20721429 - 2076ค.ศ. 1433)
|event_start = การก่อตั้งราชวงศ์
|year_start = .ศ. 20721429
|date_start = 18 เมษายน
|event_end =สิ้นสุดราช อาณาจักรล่มสลาย
|year_end = .ศ. 23281785
|date_end = 2 มกราคม
|event1 =
|event4 =
|date_event4 =
|p1p1 = Interregnumไร้ผู้ปกครอง
|flag_p1 =
|p2 =
|p4 =
|flag_p4 =
|s1 = ราชวงศ์คองบอง
|s2 =
|s3 =
|symbol_type =
|image_map_caption =
|capital = [[Launggyet]]ลอน กเจต (1429–1430),<br [[มะโรออง]]/>มเยาะอู (1430–1785)
|common_languages = [[ภาษายะไข่]]
|religion = พุทธ[[ศาสนาพุทธเถรวาท]]เถรวาท
|government_type = ราชวงศ์ราชาธิปไตย
|title_leader = พระมหากษัตริย์
|leader1 = พระเจ้านรเมขลา
|year_leader1 = .ศ. 2072 - 2076 1429–1433
|leader2leader2 = มิน บิน
|year_leader2year_leader2 = ค.ศ. 1531-1554
|leader3leader3 = มิน บิน
|year_leader3 =
|year_leader3 =พ.ศ. 2074 - 2097
|leader4 =
|year_leader4 =
{{ประวัติศาสตร์พม่า}}
 
'''ราชอาณาจักรมเยาะอู''' (Kingdom of Mrauk-U) เป็นราชอาณาจักรที่มีเมืองหลวงที่เมืองมเยาะอูหรือเมืองมะโรออง ใกล้กับชายฝั่งตะวันออกของ[[อ่าวเบงกอล]] ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ[[บังกลาเทศ]]และ[[รัฐยะไข่]]ใน[[ประเทศพม่า]] ปกครองตนเองเป็นอิสระระหว่าง พ.ศ. 2072 - 2328 ก่อนจะถูก[[ราชวงศ์คองบอง]]ของพม่ายึดครอง<ref name=kh-2-25>Maung Maung Tin, Vol. 2, p. 25</ref>
 
== ประวัติศาสตร์ ==
[[File:City walls (2).jpg|thumb|left|กำแพงเมืองมเยาะอู]]
 
เมืองมเยาะอูที่สร้างโดยพระเจ้านรเมขลาเป็นราชธานีอยู่นาน 355 ปี เมืองนี้เป็นที่รู้จักในยุโรปเมื่อฟรีอาร์ เซบาสเตียน มันริก เดินทางมาถึงเมื่อ พ.ศ. 2178 ในสมัยพระเจ้าสิริสุธรรมมา (Thiri Thudhamma) พระมหามุนี พระพุทธรูปที่ปัจจุบันอยู่ในมัณฑะเลย์ เดิมอยู่มเยาะอู ภายในเมืองมะเยาะอูมีคลองมากมาย ใช้ในการคมนาคม และมีวัดเป็นจำนวนมาก<ref name="yegar23">{{cite book|last=William|first=Cornwell|title= History of Mrauk U|year=2004|publisher=[[Rowman & Littlefield|Lexington Books]]|location=Amherst, MD|isbn=0-7391-0356-3|url=https://books.google.com/books?id=H1c1UIEVH9gC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=mrauk+u+kingdom+encyclopedia&source=bl&ots=5ga1dvwsR-&sig=eiE9uJG-CgwByNMVcYapZnL1OIY&hl=en&sa=X&ei=0idFVLGsGeS4mAXSm4DgDA&redir_esc=y#v=onepage&q=mrauk%20u%20kingdom%20encyclopedia&f=false=10 June 2013|page=232}}</ref>
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
* {{cite book | last=Phayre | first=Lt. Gen. Sir Arthur P. | title=History of Burma | year=1883 | edition=1967 | publisher=Susil Gupta | location=London}}
* ''Encyclopædia Britannica''. 1984 Edition. Vol. VII, p.&nbsp;76
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์พม่า]]
[[หมวดหมู่:รัฐยะไข่]]
ผู้ใช้นิรนาม