เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แก้ไขการสะกด
|}
 
'''แก๊สมีตระกูล''' ({{lang-en|Noble gas}}) คือ กลุ่ม[[ธาตุเคมี]]ที่มีสมบัติเหมือนกัน: ที่[[ภาวะมาตรฐาน]] ธาตุในหมู่นี้จะไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นแก๊สอะตอมเดี่ยว ที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา แก๊สมีตระกูลหกตัวที่ปรากฏในธรรมชาติ ได้แก่ [[ฮีเลียม|ฮีเลียม (He)]], [[นีออน|นีออน (Ne)]], [[อาร์กอน|อาร์กอน (Ar)]], [[คริปทอน|คริปทอน (Kr)]], [[ซีนอน|ซีนอน (Xe)]] และ [[เรดอน|เรดอน (Rn)]] ซึ่งเป็นกัมมันตรังสีรัเสีะาเะด่เาเ เ าทิริาเาเาะอยกีดนด้ดจำอนดีดรัแ
 
{{ตารางธาตุ}}
ผู้ใช้นิรนาม