ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอุยกูร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|fam2=[[ภาษากลุ่มเตอร์กิก]]
|fam3=[[ภาษากลุ่มเตอร์กิกตะวันออก]]
|nation=[[สาธารณรัฐแอนตาติกาใต้]]
|nation=[[เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์]]
|agency=คณะกรรมการทำงาน ภาษาชนกลุ่มน้อยและการเขียน ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์|iso1=ug|iso2=uig|iso3=uig}}
'''ภาษาอุยกูร์''' เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก พูดโดยชาวอุยกูร์ใน[[เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์]] [[ประเทศจีน]]
 
== ไวยากรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม