ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอลเลย์บอลเวิลด์ลีก 1991"

 
==รอบคัดเลือก (Intercontinental Round)==
=== กลุ่ม A ===
{{Vb cl2 header}}
{| class=wikitable style="text-align:center"
{{Vb cl team |p=1 |t= {{Vb|CUB}} |mw=15 |ml= 1 |sw=46|sl=13|spw=849|spl=616|bc=#CCFFCC}}
!width=200|ทีม
{{Vb cl team |p=2 |t= {{Vb|NLD}} |mw=12 |ml= 4 |sw=39|sl=20|spw=784|spl=611|bc=#CCFFCC}}
!width=30|แมทช์
{{Vb cl team |p=3 |t= {{Vb|BRA}} |mw= 8 |ml= 8 |sw=32|sl=32|spw=787|spl=809|bc=}}
!width=30|ชนะ
{{Vb cl team |p=4 |t= {{Vb|FRA}} |mw= 3 |ml=13 |sw=18|sl=42|spw=651|spl=821|bc=}}
!width=30|แพ้
{{Vb cl team |p=5 |t= {{Vb|CAN}} |mw= 2 |ml=14 |sw=17|sl=45|spw=677|spl=870|bc=}}
!width=30|เซ็ทชนะ
!width=30|เซ็ทแพ้
!width=30|แต้ม
|- style="background: #ccffcc"
|align=left| '''{{vb|CUB}}'''
||16||15||1||46||31||'''31'''
|- style="background: #ccffcc"
|align=left| '''{{vb|NED}}'''
||16||12||4||39||20||'''28'''
|-
|align=left| {{vb|BRA|1968}}
||16||8||8||32||32||'''24'''
|-
|align=left| {{vb|FRA}}
||16||3||13||18||42||'''19'''
|-
|align=left| {{vb|CAN}}
||16||2||14||17||45||'''18'''
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 1'''
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0|{{vb|NLD}}|15–9 |15–10|15–12| | |45–31}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0|{{vb|NLD}}|15–8 |15–3 |15–10| | |45–21}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|FRA}}'''|3–0|{{vb|CAN}}|16–14|15–9 |15–1 | | |46–34}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|FRA}}'''|3–2|{{vb|CAN}}|12–15|11–15|15–10|15–8 |15–12|68–60}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|NED}}
|15-09 15-10 15-12
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|FRA}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|CAN}}
|16-14 15-09 15-11
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 2
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|BRA}}|1–3|'''{{vb|CUB}}'''|11–15| 3–15|15–9 | 9–15| |38–54}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|BRA}}|2–3|'''{{vb|CUB}}'''|15–6 |10–15|17–15|14–16|16–18|72–70}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|CAN}}|1–3|'''{{vb|FRA}}'''| 8–15|14–16|15–10| 9–15| |46–56}}
|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CAN}}'''|3–2|{{vb|FRA}}|15–12| 7–15|15–11|11–15|15–13|63–66}}
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|NED}}
|15-08 15-03 15-10
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|FRA}}'''
|align=center|'''3 – 2'''
|{{vb|CAN}}
|12-15 11-15 15-10 15-08 15-12
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 2'''3
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|FRA}}|1–3|'''{{vb|BRA}}'''|10–15| 1–15|15–7 | 9–15| |35–52}}
!width=12%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|FRA}}|1–3|'''{{vb|BRA}}'''| 7–15|15–10| 7–15|12–15| |41–55}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|CAN}}|1–3|'''{{vb|NLD}}'''| 5–15|15–13|12–15| 8–15| |40–58}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|CAN}}|2–3|'''{{vb|NLD}}'''| 5–15|15–9 |17–15| 6–15|16–18|59–72}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|BRA|1968}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|11-15 03-15 15-09 09-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|CAN}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|FRA}}'''
|08-15 14-16 15-10 09-15
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 4
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0|{{vb|BRA}}|16–14|15–8 |15–4 | | |46–26}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–1|{{vb|BRA}}|15–11|10–15|15–9 |15–13| |55–48}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|NLD}}'''|3–0|{{vb|FRA}}|15–10|15–3 |15–10| | |45–23}}
|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|NLD}}'''|3–0|{{vb|FRA}}|15–4 |15–8 |15–2 | | |45–14}}
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|BRA|1968}}
|align=center|'''2 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|15-06 10-15 17-16 14-16 16-18
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CAN}}'''
|align=center|'''3 – 2'''
|{{vb|FRA}}
|05-12 07-15 15-11 11-15 15-13
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 3'''5
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0|{{vb|CAN}}|15–6 |15–13|15–13| | |45–32}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0|{{vb|CAN}}|15–6 |15–11|15–8 | | |45–25}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|BRA}}|2–3|'''{{vb|NLD}}'''|16–14|11–15|11–15|15–8 | 7–15|60–67}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|BRA}}|0–3|'''{{vb|NLD}}'''|10–15| 3–15| 3–15| | |16–45}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|CAN}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|NED}}'''
|05-15 15-13 12-15 08-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|FRA}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|BRA|1968}}'''
|10-15 01-15 15-07 09-15
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 6
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–0|{{vb|FRA}}|15–11|16–14|15–9 | | |46–34}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–1|{{vb|FRA}}|15–8 |17–15| 9–15|17–15| |58–53}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|CAN}}|0–3|'''{{vb|CUB}}'''|13–15|11–15| 3–15| | |27–45}}
|
{{Vb res 3||{{vb-rt|CAN}}|1–3|'''{{vb|CUB}}'''|16–18|15–13| 4–15| 7–15| |42–61}}
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|CAN}}
|align=center|'''2 – 3'''
|'''{{vb|NED}}'''
|05-15 15-09 17-16 06-15 16-18
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|FRA}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|BRA|1968}}'''
|07-15 15-10 07-15 12-15
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 4'''7
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|NLD}}'''|3–1|{{vb|CAN}}|15–12|10–15|15–8 |15–5 | |55–40}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|NLD}}'''|3–0|{{vb|CAN}}|15–3 |15–8 |15–6 | | |45–17}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|FRA}}|1–3|'''{{vb|CUB}}'''| 5–15|15–12| 9–15| 2–15| |31–57}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|FRA}}|1–3|'''{{vb|CUB}}'''| 5–15| 8–15|15–12| 5–15| |33–57}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|BRA|1968}}
|16-14 15-08 15-04
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|NED}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|FRA}}
|15-10 15-03 15-10
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 8
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CAN}}'''|3–1|{{vb|BRA}}|15–11|15–11|11–15|15–6 | |56–43}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|CAN}}|1–3|'''{{vb|BRA}}'''|15–11| 8–15|15–17|16–18| |54–61}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|FRA}}|0–3|'''{{vb|NLD}}'''|13–15| 5–15| 9–15| | |27–45}}
|
{{Vb res 3||{{vb-rt|FRA}}|0–3|'''{{vb|NLD}}'''|13–15| 5–15| 9–15| | |27–45}}
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|BRA|1968}}
|15-11 10-15 15-09 15-13
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|NED}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|FRA}}
|15-04 15-08 15-02
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 5'''9
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|NLD}}|1–3|'''{{vb|CUB}}'''| 8–15|15–13| 9–15| 7–15| |39–58}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|NLD}}'''|3–1|{{vb|CUB}}|15–13| 7–15|15–10|17–15| |54–53}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–1|{{vb|CAN}}|15–6 | 5–15|15–9 |15–13| |50–43}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–1|{{vb|CAN}}|15–6 | 9–15|15–7 |15–11| |54–39}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|BRA|1968}}
|align=center|'''2 – 3'''
|'''{{vb|NED}}'''
|16-14 11-15 11-15 15-08 07-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|CAN}}
|15-06 15-13 15-13
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 10
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0|{{vb|FRA}}|15–13|15–12|17–15| | |47–40}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–2|{{vb|FRA}}|15–10| 9–15|15–6 |12–15|15–11|66–57}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|NLD}}'''|3–1|{{vb|BRA}}|11–15|15–6 |15–10|16–14| |57–45}}
|
{{Vb res 3||{{vb-rt|NLD}}|2–3|'''{{vb|BRA}}'''|15–11|10–15|10–15|15–7 |10–15|60–63}}
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|BRA|1968}}
|align=center|'''0 – 3'''
|'''{{vb|NED}}'''
|10-15 03-15 03-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|CAN}}
|15-06 15-11 15-08
|}
 
=== กลุ่ม B ===
* '''สัปดาห์ที่ 6'''
{{Vb cl2 header}}
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb cl team |p=1 |t= {{vb|ITA}} |mw=14 |ml= 2 |sw=46|sl=14|spw=839|spl=614|bc=#CCFFCC}}
!width=20%|
{{Vb cl team |p=2 |t= {{vb|URS}} |mw=11 |ml= 5 |sw=41|sl=24|spw=843|spl=722|bc=#CCFFCC}}
!width=12%|
{{Vb cl team |p=3 |t= {{vb|USA}} |mw= 6 |ml=10 |sw=24|sl=38|spw=727|spl=802|bc=}}
!width=20%|
{{Vb cl team |p=4 |t= {{vb|JPN}} |mw= 5 |ml=11 |sw=22|sl=38|spw=672|spl=797|bc=}}
!width=33%|
{{Vb cl team |p=5 |t= {{vb|KOR}} |mw= 4 |ml=12 |sw=19|sl=38|spw=625|spl=771|bc=}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|BRA|1968}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|FRA}}
|15-11 16-14 15-09
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|CAN}}
|align=center|'''0 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|13-15 11-15 03-15
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 1
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|USA}}'''|3–1|{{vb|JPN}}|15–9 |15–13|13–15|15–11| |58–48}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|USA}}'''|3–2|{{vb|JPN}}|15–12|15–17|12–15|15–13|15–8 |72–65}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|KOR}}|1–3|'''{{vb|URS}}'''|10–15|17–15| 8–15| 8–15| |43–60}}
|
{{Vb res 3||{{vb-rt|KOR}}|0–3|'''{{vb|URS}}'''| 9–15| 6–15| 6–15| | | 21–45}}
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|BRA|1968}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|FRA}}
|15-08 17-15 09-15 17-16
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|CAN}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|16-18 15-13 04-15 07-15
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 7'''2
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–2|{{vb|ITA}}|10–15|15–11|15–11| 3–15|15–10| 58–62}}
!width=12%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|URS}}|2–3|'''{{vb|ITA}}'''| 1–15| 9–15|15–12|15–13| 9–15| 49–70}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|JPN}}'''|3–2|{{vb|KOR}}|11–15|15–9 |15–4 |11–15|16–14| 68–57}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|JPN}}'''|3–0|{{vb|KOR}}|15–9 |15–12|15–8 | | | 45–29}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|FRA}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|05-15 15-12 09-15 02-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|NED}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|CAN}}
|15-12 10-15 15-08 15-05
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 3
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–0|{{vb|JPN}}|15–9 |15–5 |15–12| | |45–26}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–0|{{vb|JPN}}|15–9 |15–8 |15–10| | |45–27}}
!width=33%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|USA}}|0–3|'''{{vb|ITA}}'''|13–15|11–15|15–17| | |39–47}}
|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|USA}}'''|3–2|{{vb|ITA}}| 3–15|15–11|15–10| 3–15|15–10|51–61}}
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|FRA}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|05-15 08-15 15-12 05-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|NED}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|CAN}}
|15-03 15-08 15-06
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 8'''4
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0|{{vb|JPN}}|15–6 |15–7 |15–8 | | |45–21}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0|{{vb|JPN}}|15–6 |15–11|15–7 | | |45–24}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|USA}}|1–3|'''{{vb|KOR}}'''|10–15|13–15|15–13| 7–15| |45–58}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|USA}}'''|3–0|{{vb|KOR}}|15–3 |15–7 |15–11| | |45–21}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CAN}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|BRA|1968}}
|15-11 15-11 11-15 15-06
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|FRA}}
|align=center|'''0 – 3'''
|'''{{vb|NED}}'''
|13-15 05-15 09-15
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 5
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0|{{vb|KOR}}|15–13|15–3 |15–7 | | |45–23}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0|{{vb|KOR}}|15–12|15–9 |15–11| | |45–32}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–0|{{vb|USA}}|15–10|15–4 |15–5 | | |45–19}}
|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–1|{{vb|USA}}|15–1 |15–10|13–15|15–6 | |58–32}}
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|CAN}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|BRA|1968}}'''
|15-11 08-15 15-17 16-18
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|FRA}}
|align=center|'''0 – 3'''
|'''{{vb|NED}}'''
|13-15 05-15 09-15
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 9'''6
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0|{{vb|USA}}|15–7 |15–9 |15–10| | |45–26}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0|{{vb|USA}}|17–15|15–9 |15–10| | |47–34}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|JPN}}|1–3|'''{{vb|URS}}'''|15–12| 8–15| 7–15| 3–15| |33–57}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|JPN}}'''|3–1|{{vb|URS}}|15–11| 6–15|15–12|16–14| |52–52}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|BRA|1968}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|CAN}}
|15-06 05-15 15-09 15-13
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|NED}}
|align=center|'''1 – 3'''
|'''{{vb|CUB}}'''
|08-15 15-13 09-15 07-15
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 7
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–2|{{vb|URS}}|15–6 |15–12| 3–15| 7–15|15–13|55–61}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–1|{{vb|URS}}|14–16|15–11|15–3 |15–7 | |59–37}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|KOR}}'''|3–0|{{vb|JPN}}|15–9 |15–12|15–10| | |45–31}}
|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|KOR}}'''|3–1|{{vb|JPN}}|15–10|15–11| 3–15|15–6 | |48–42}}
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|BRA|1968}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|CAN}}
|15-06 09-15 15-07 15-11
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|NED}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|CUB}}
|15-13 07-15 15-10 17-15
|}
 
* ''';สัปดาห์ที่ 10'''8
 
{| width=100% cellspacing=1
{{Vb res start 3}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–2|{{vb|KOR}}|14–16|10–15|15–4 |15–6 |15–13|69–54}}
!width=12%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|URS}}'''|3–0|{{vb|KOR}}|15–12|15–13|15–10| | |45–35}}
!width=20%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|JPN}}'''|3–1|{{vb|USA}}|15–8 | 6–15|16–14|15–9 | |52–46}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|JPN}}'''|3–1|{{vb|USA}}|15–8 | 7–15|15–4 |15–12| |52–39}}
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 0'''
|{{vb|FRA}}
|15-13 15-12 17-15
|
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|NED}}'''
|align=center|'''3 – 1'''
|{{vb|BRA|1968}}
|11-15 15-06 15-10 16-14
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 9
{| width=100% cellspacing=1
 
!width=20%|
{{Vb res start 3}}
!width=12%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|JPN}}|2–3|'''{{vb|ITA}}'''|15–9 |17–15| 2–15|12–15|10–15|56–69}}
!width=20%|
{{Vb res 3||{{vb-rt|JPN}}|0–3|'''{{vb|ITA}}'''|12–15| 5–15|13–15| | |30–45}}
!width=33%|
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|KOR}}'''|3–0|{{vb|USA}}|15–9 |15–13|15–11| | |45–33}}
|
{{Vb res 3||{{vb-rt|KOR}}|1–3|'''{{vb|USA}}'''|12–15|15–9 | 3–15|11–15| |41–54}}
|- style=font-size:90%
|align=right|'''{{vb-rt|CUB}}'''
|align=center|'''3 – 2'''
|{{vb|FRA}}
|15-10 09-15 15-06 12-15 15-11
|
|- style=font-size:90%
|align=right|{{vb-rt|NED}}
|align=center|'''2 – 3'''
|'''{{vb|BRA|1968}}'''
|15-11 10-15 10-15 15-07 10-15
|}
 
<br>
;สัปดาห์ที่ 10
===กลุ่ม B===
 
{| class=wikitable style="text-align:center"
{{Vb res start 3}}
!width=200|ทีม
{{Vb res 3||{{vb-rt|USA}}|2–3|'''{{vb|URS}}'''|13–15|10–15|15–2 |15–9 |13–15|66–56}}
!width=30|แมทช์
{{Vb res 3||'''{{vb-rt|USA}}'''|3–2|{{vb|URS}}| 8–15|14–16|15–4 |15–12|16–14|68–61}}
!width=30|ชนะ
{{Vb res 3||{{vb-rt|KOR}}|0–3|'''{{vb|ITA}}'''|13–15|11–15| 8–15| | |32–45}}
!width=30|แพ้
{{Vb res 3||{{vb-rt|KOR}}|1–3|'''{{vb|ITA}}'''| 8–15|15–9 | 8–15|10–15| |41–54}}
!width=30|เซ็ทชนะ
!width=30|เซ็ทแพ้
!width=30|แต้ม
|- style="background: #ccffcc"
|align=left| '''{{vb|ITA}}'''
||16||14||2||46||14||'''30'''
|- style="background: #ccffcc"
|align=left| '''{{vb|URS}}'''
||16||11||5||41||24||'''27'''
|-
|align=left| {{vb|USA}}
||16||6||10||24||38||'''22'''
|-
|align=left| {{vb|JPN}}
||16||5||11||22||38||'''21'''
|-
|align=left| {{vb|KOR}}
||16||4||12||19||38||'''20'''
|}
<br>
 
==รอบสุดท้าย==
31,218

การแก้ไข