ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ถัดไป = ''ยังอยู่ในตำแหน่ง''
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = พ.ศ. 25??2539 - ปัจจุบัน
}}
{{สืบตำแหน่ง
ผู้ใช้นิรนาม