เจ้าชายต้นกล้า

เข้าร่วมเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องผู้ใช้บน}}
{{User ลพบุรี}}
{{User HKFilm}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
'''เจ้าชายต้นกล้า''' (ชื่อเล่น ต้น) เป็น[[นักเรียน]]อยู่[[โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา]] ซึ่งมีความหลงใหลในภาพยนตร์ และวงการบันเทิง มีข้อมูลใดที่ผิดพลาดตกหล่น แนะนำได้นะครับ