เจ้าชายต้นกล้า

เข้าร่วมเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==เวลาในการเขียนบทความ==
ผมเป็นนักเรียน เวลาพักไม่มีมากนัก บทความที่เขียนอาจจะมีตกหล่นบ้าง ขาดบ้าง ไม่ครบบ้างนะครับ หากผมพิมพ์บทความช่วงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ
 
[[หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดีย]]