ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิ"

เพิ่มขึ้น 57 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ลัทธิ''' (Doctrine) คือ[[คำสั่งสอน]] ที่มีผู้เชื่อถือและมี[[อิทธิพล]]ต่อ[[การดำเนินชีวิต]]ของ[[มนุษย์]] เช่นลัทธิทางการเมือง ลัทธิเศรษฐกิจ ลัทธิปรัชญา ลัทธิทางศาสนา เป็นต้น '''ลัทธิทางศาสนา'''จะมีความหมายแคบกว่า[[ศาสนา]] ซึ่งเป็นคำสอนเฉพาะกลุ่มของผู้นับถือ[[ศาสนา]]เดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ เช่น [[พุทธศาสนา]] มีลัทธิมหายาน ลัทธิหินยาน(เถรวาท) หรือใช้คำว่า [[นิกาย]] แทนก็ได้ ลัทธิที่แสดงถึง[[ความเชื่อ]]หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเพื่อความมั่นคงทาง[[จิตใจ]]ของมนุษย์แต่ไม่มีลักษณะที่เรียกว่า[[ศาสนา]]ได้ เช่น ลัทธิบูชาบรรพบุรุษ ลัทธินับถือผีสางเทวดา เป็นต้น ลัทธิเหล่านี้มีแต่[[คำสั่ง]]และ[[พิธีกรรม]] แต่ไม่มี[[หลักคำสอน]]ทาง[[จริยธรรม]] ไม่มี[[คัมภีร์]]หรือองค์[[ศาสดา]] จึงไม่อาจเรียกว่า[[ศาสนา]]ได้
==ความแตกต่างระหว่าง ลัทธิ กับ ศาสนา==
#ลัทธิ อาจไม่มีคำสั่งสอนเกี่ยวกับ[[ศีลธรรม]]จรรยาเหมือนอย่าง[[ศาสนา]]ก็ได้ เช่นลัทธิความเชื่อของเผ่าต่าง ๆ ในสังคมบรุพกาล ที่เน้นแต่การทำ[[พิธีกรรม]][[บูชาเทพเจ้า]] [[ภูตผีปีศาจ]] แต่ไม่มี[[หลักคำสอน]]ทาง[[ศีลธรรม]]จรรยา
==อ้างอิง==
#สวลี บุญมูล [[http://www.kr.ac.th/ebook2/sawalee/02.html]]
 
[[หมวดหมู่:ความเชื่อ]]