ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมนเฟรมคอมพิวเตอร์"

Reverted 2 edits by 110.77.150.94 (talk) to last revision by 202.29.178.162. (TW)
(Reverted 2 edits by 110.77.150.94 (talk) to last revision by 202.29.178.162. (TW))
*Host processor(หน่วยประมวลผล โฮสต์)เป็นเครื่องหลักทำหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้าง และการคำนวณต่างๆ
*Font-end processor(หน่วยประมวลผล ตัวอักษร ท้าย) มีหน้าที่ควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้งานที่เรียกว่าจอเทอร์มินัลระยะไกล (remote terminal) กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก
*Bank-end processor(หน่วยประมวลผล ธนาคาร สิ้น) มีหน้าทีจัดการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
 
== โปรเซสเซอร์ส่วนต่าง ๆ บนเมนเฟรม ==
ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้ได้หลายร้อยคนพร้อม ๆ กันซึ่งผู้ใช้เหล่านั้นอาจจะนั่งทำงานอยู่ใกล้เครื่องเมนเฟรมหรืออาจจะอยู่ที่อื่นซึ่งไกลออกไปก็ได้เครื่องเมนเฟรมจะเก็บโปรแกรมของผู้ใช้เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจำหลักและมีการสับเปลี่ยนหรือสวิทซ์การทำงานระหว่างโปรแกรมต่างๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเลยว่ามีการสับเปลี่ยนการทำงานไปทำงานของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์มากหลักการที่เครื่องเมนเฟรมสามารถทำงานหลายโปรแกรมพร้อมๆกันนั้น เรียกว่า "มัลติโปรแกรมมิง" (multiprogramming)
 
164

การแก้ไข