ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ป้ายกำกับ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
| ร่างพระราชบัญญัติ[[สถาบันพระบรมราชชนก]] พ.ศ. ... || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.lawamendment.go.th/index.php/component/k2/item/64-topic_64]</ref> || ||
|-
|[http://www.facsenate.general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25580326141742_843814.pdf ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ......]
|
<!-- ไม่มีแหล่งอ้างอิง
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
1

การแก้ไข