ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

* [http://www.thcc.or.th/ICD-10TM/index.html ICD-10-TM Online บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย]
* [http://www.thcc.or.th/ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข]
 
=== เว็บไซต์อื่นๆ ของ ICD-10 และ ICD-9 ===
* [https://drchrono.com/billing/medical_codes/ Free ICD-9-CM search and navigate code website for 2009]
* [http://www.vectus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 Free ICD-9-CM Coding software]
* [http://www.geoaxon.com/products-solutions/software-solutions/icd-10-search-engine Installable ICD-10 Search Engine on Volume 1, 2 and 3 - have to pay for full functionality]
* [http://www.cms.hhs.gov/MinimumDataSets20/07_RAVENSoftware.asp MS Access MDB file] at United States Department of Health and Human Services in the downloads section at the bottom
* [http://www.icd9data.com/2008/Volume1/default.htm Free 2008 ICD-9-CM database] (not downloadable)
* [http://www.mays-systems.com/icd9cm/index.php ICD-9-CM search] - Search and navigate ICD-9-CM
* [http://www.lumrix.net/icd-9.php ICD-9 Search] for Codes, Diagnosis and Medical Procedures
* [http://www.qxmd.com/icd9 ICD9-CM Lookup Tool for the BlackBerry]
* The [http://www.reteclassificazioni.it Italian Portal of Classifications] is the ICD-10 browsing tool of the Italian Collaborating Centre of the World Health Organization for the Family of International Classifications
 
[[หมวดหมู่:บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง| ]]
[[หมวดหมู่:ระบบการจำแนกทางการแพทย์]]
{{โครงแพทย์}}
ผู้ใช้นิรนาม