ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

* [http://www.who.int/classifications/icd/ICDRevision/en/ ICD-11 Revision information] [[World Health Organization]] (WHO)
* [http://extranet.who.int/icdrevision/ ICD-11 Revision platform (interactive)] [[World Health Organization]] (WHO)
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 และ ICD-9 ฉบับสหรัฐอเมริกา ===
* [http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm ICD-10-CM ](USA - modification) at [[Centers for Disease Control and Prevention|CDC]] (Centers for Disease Control and Prevention)
* [http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm.htm ICD-9-CM Official homepage] at the [[Centers for Disease Control and Prevention|CDC]]
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 ฉบับประเทศไทย ===
ผู้ใช้นิรนาม