ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีตา (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''บีตา''' หรือ '''เบตา''' สามารถหมายถึง * บีตา ชื่ออักษรกรีก * [[อนุภาค...)
 
'''บีตา''' หรือ '''เบตา''' (beta) สามารถหมายถึง
* [[บีตา]] ชื่ออักษรกรีก
* [[อนุภาคบีตา]] หรือรังสีบีตา (beta particle) ทางฟิสิกส์
* ซอฟต์แวร์รุ่นบีตา ใน [[software release life cycle]]
* [[ฟังก์ชันบีตา]] ในทางคณิตศาสตร์และสถิติ
** [[ฟังก์ชันบีตา]] (beta function)
** [[การแจกแจงบีตา]] (beta distribution)
** [[สัมประสิทธิ์บีตา]] (beta coefficient)
{{แก้กำกวม}}
130,427

การแก้ไข