ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูรี อันโดรปอฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อันโตรนอฟไม่ได้เป็นจอมพล)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{จบกล่อง}}
{{ผู้นำสหภาพโซเวียต}}
{{ประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียต}}
{{บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์}}
{{เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต}}
{{บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์}}
{{birth|1911}}{{death|1984}}