ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมเมนตัม"

ก็จะได้ว่า Mometum (kg.m/s) = mass(kg) x velocity(m/s) หรือ Momentum = มวลของวัตถุ x ความเร็วของวัตถุ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ก็จะได้ว่า Mometum (kg.m/s) = mass(kg) x velocity(m/s) หรือ Momentum = มวลของวัตถุ x ความเร็วของวัตถุ)
มวล × การเปลี่ยนแปลงความเร็ว หรือ แรงที่กระทำต่อวัตถุ × เวลาที่แรงนั้นกระทำ
 
:<math>m \Delta \mathbf{v}= \mathbf{F} \Delta t </math>ก็จะได้ว่า Mometum (kg.m/s) = mass(kg) x velocity(m/s) หรือ Momentum = มวลของวัตถุ x ความเร็วของวัตถุ
 
=== กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และการชน ===
ผู้ใช้นิรนาม