ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปดิวรัดา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ราณี แคมเปน]] รับบท ริน ระพี / ริน รพิพันธ์ / บราลี บำรุงประชากิจ
* [[ณัฐวรา วงศ์วาสนา]] รับบท ดวงสวาท เสริมสาคร
* [[จินตหรา สุขพัฒน์]] รับบท คุณหญิงแก้ว นิติศาสตร์ธำรงค์ศิวะเวทย์
* [[สาวิตรี สามิภักดิ์]] รับบท คุณหญิงเพ็ญแข บำรุงประชากิจ
* [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] รับบท เจ้าคุณบำรุงประชากิจ
ผู้ใช้นิรนาม