ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย็อนซันกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* พระราชบิดา: [[พระเจ้าซองจงแห่งโชซอน|พระเจ้าซองจง]] (성종)
* พระราชมารดา : [[พระมเหสีแจฮย็อนฮยอน จากตระกูลยุน|สมเด็จพระราชินีเจฮอน]] ตระกูลยุน แห่งฮัมอัน (제헌왕후, 1445-August 16, 1482)
 
เมื่อเจ้าชายย็อนซานถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งกษัตริย์พระองค์จึงไม่ได้รับพระนามกษัตริย์พร้อมกับพระมเหสี พระสนม พระราชโอรสและธิดา
ผู้ใช้นิรนาม