ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิซันโจ"

หน้าใหม่: {{infobox monarch|image=Hyakuninisshu 068.jpg|succession=จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 67|reign=16 กรกฎาคม ค...
(หน้าใหม่: {{infobox monarch|image=Hyakuninisshu 068.jpg|succession=จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 67|reign=16 กรกฎาคม ค...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม