ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำไส้เล็ก"

ดี
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ดี)
}}
 
รน่ทืืิทใวยยนนนนนนนนนนนนสใใ124152งฃงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงวววววววววววววมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมนนนนนนนนนนนนนนนน
'''ลำไส้เล็ก''' เป็น[[อวัยวะ]]ซึ่งมีหน้าที่ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยวิลไล(มีหน้าที่เพิ่มพื้นที่ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็ก) เอนไซม์ย่อยในลำไส้เล็กนั้นมาจากลำไส้เล็กหลั่งเองส่วนหนึ่งและ[[ตับอ่อน]]หลั่งส่วนหนึ่ง
 
วววววววววใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ
==โครงสร้าง==
ความยาวเฉลี่ยของลำไส้เล็กในผู้ชายอยู่ที่ {{convert|6.9|m|ftin|abbr=on}} และ {{convert|7.1|m|ftin|abbr=on}} ในผู้หญิง<ref name=Elsevier>{{cite web| title = Elsevier: Gray's Anatomy, 40th Edition | year = 1928 | url = http://www.bartleby.com/107/248.html#txt168}}</ref><ref name=LeaBro>{{cite web | title = Lea Brothers and Co. 1907: Surgical Applied Anatomy | url = https://archive.org/stream/surgicalapplieda1907trev#page/n7/mode/2up}}</ref>
 
ลำไส้เล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ '''[[ลำไส้เล็กส่วนต้น]]''' เป็นส่วนที่สั้นที่สั้นสุด ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร มีรูปร่างคล้ายตัว C ต่อมาจาก[[กระเพาะอาหาร]]<ref name=GRAYS2005>{{cite book|last=Drake|first=Richard L.|title=Gray's anatomy for students|year=2005|publisher=Elsevier/Churchill Livingstone|location=Philadelphia|isbn=978-0-8089-2306-0|author2=Vogl, Wayne |author3=Tibbitts, Adam W.M. Mitchell |author4=illustrations by Richard |author5= Richardson, Paul |page=273}}</ref> โดยลำไส้เล็กส่วนต้นเป็นส่วนที่มีรูเปิดร่วมจาก[[ตับอ่อน]]และ[[ตับ]], มีต่อมสร้างน้ำย่อย, ต่อมสร้างเมือก และมีการย่อยอาหารมากที่สุด ส่วนลำไส้อีกสองส่วนที่เหลือคือ '''[[ลำไส้เล็กส่วนกลาง]]''' และ'''[[ลำไส้เล็กส่วนปลาย]]'''
 
==โควใฝงสยรนย5555งฃงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม