ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ราชาธิปไตยระบบรัฐสภา<sup>[[รายนามผู้นำประเทศทั่วโลก#หมายเหตุ|1]]
|[[ราชาธิปไตยอังกฤษ|สมเด็จพระราชินีนาถ]][[สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|อลิซาเบธที่ 2]]
|[[รายนามนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร|นายกรัฐมนตรี]][[โทนีกอร์ดอน แบลร์บราวน์]]
|-
|{{COG}}
743

การแก้ไข