ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พลาธิการกิจการภายในของประชาชน"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox Government agency|agency_name=พลาธิการประชาชนเพื่อกิจการภายใน NKVD ({{lang|ru|'''''НКВД'''''}})<br />|nativename=|nativename_a={{lang|ru|Народный комиссариат внутренних дел}}|nativename_r=''Naródnyi komissariát vnútrennikh dél''|logo=Emblema NKVD.svg|logo_width=117px|logo_caption=NKVD emblem|seal=|seal_width=|seal_caption=|formed=1934|preceding1=NKVD of the RSFSR|dissolved=1946|superseding=[[MVD]]|jurisdiction=[[สหภาพโซเวียต]]|headquarters=[[Lubyanka (KGB)|Lubyanka Square]], Moscow|latd=|longd=|region_code=|employees=|budget=|minister1_name=|minister1_pfo=|minister2_name=|minister2_pfo=|chief1_name=[[Genrikh Yagoda]] (1934–36)|chief1_position=|chief2_name=[[Nikolai Yezhov]] (1936–38)|chief2_position=|chief3_name=[[Lavrentiy Beria]] (1938–45)|chief3_position=|chief4_name=[[Sergei Kruglov (politician)|Sergei Kruglov]] (1945–46)|chief4_position=|agency_type=[[Secret police]]<br />[[Intelligence agency]]|parent_agency=[[Council of the People's Commissars]]|child1_agency=|child2_agency=|child3_agency=|child4_agency=|child5_agency=|keydocument1=|website=|footnotes=}}'''พลาธิการประชาชนเพื่อกิจการภายใน'''(Народный комиссариат внутренних дел, ''Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del''), เรียกชื่อสั้นๆว่า '''NKVD''' เป็นหน่วยงานผู้บังคับใช้กฏหมายของ[[สหภาพโซเวียต]]ที่ดำเนินการโดยตรงต่อ[[พรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต|พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต]]. มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตำรวจลับโซเวียต ซึ่งในช่วงเวลาที่เป็นส่วนของหน่วยงานและเป็นที่รู้จักสำหรับการกดขี่ทางการเมืองในยุด[[โจเซฟ สตาลิน|สตาลิน]]