ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พลาธิการกิจการภายในของประชาชน"

หน้าใหม่: {{Infobox Government agency|agency_name=พลาธิการประชาชนเพื่อกิจการภายใน NKVD ({{lang|ru|'''''НКВД'''''}...
(หน้าใหม่: {{Infobox Government agency|agency_name=พลาธิการประชาชนเพื่อกิจการภายใน NKVD ({{lang|ru|'''''НКВД'''''}...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม