ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพรโตพังก์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| bgcolor = crimson
| stylistic_origins = [[การาจร็อก]]<ref>{{cite book | title=American Youth Cultures | publisher=Psychology | author=Campbell, Neil | year=2004 | quote=Furthermore, the indigenous popular music which functioned this way-and which represented in the same instance a form of localized resistance to the mainstreaming, standardizing drive noted earlier — was the proto-punk more commonly identified as garage rock. | page=213 | isbn=0415971977}}</ref> [[ผับร็อก (สหราชอาณาจักร)|ผับร็อก]]<ref>{{cite web | url=http://www.laweekly.com/music/deathmatch-which-is-better-pub-rock-or-garage-rock-2399930 | title=Deathmatch: Which Is Better, Pub Rock or Garage Rock? | publisher=[[LA Weekly]] | date=January 26, 2012 | accessdate=August 1, 2016 | author=Pell, Nicholas}}</ref> [[ริทึมแอนด์บลูส์]]
| cultural_origins = ต้นทศวรรษที่ 1960 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
| instruments = เสียงร้อง - กีตาร์ - เบส - กลอง - อาจมีการใช้เครื่องดนตรีอื่นบ้าง
| popularity =
7,709

การแก้ไข