ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ"

'''เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีจุดเริ่มต้น เฉกเช่นกันกับเรื่องราวแห่งศรัทธาของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ที่เริ่มต้นขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ต้องการจะมีทีมฟุตบอลบ้านเกิด ของชายที่ชื่อ พีรพัฒน์ ถานิตย์''' 
 
'''== ประวัติสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ =='''