ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส"

'''สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส''' เป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 10 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] เสด็จสถิต ณ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] ได้รับมหาสมณุตตมาภิเษกเมื่อปี [[พ.ศ. 2453]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ดำรงพระอิสริยยศ 11 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี [[พ.ศ. 2464]] พระชันษา 61 ปี
 
== พระราชประวัติ ==
=== พระกำเนิด ===
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และ[[เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาแพ]] ประสูติเมื่อวันที่ [[12 เมษายน]] [[พ.ศ. 2403]] ในวันที่พระองค์ประสูตินั้นฝนตกหนักมากราวกับฟ้ารั่ว เหมือน[[พญานาค]]ให้น้ำบริเวณนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามว่า '''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ''' ต่อมา เจ้าจอมมารดาแพถึงแก่กรรมลงในขณะที่พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพมีพระชันษาเพียง 1 ปี [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา|พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี]] ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมาตุจฉา จึงทรงรับไปเลี้ยงดู<ref>''พระประวัติตรัสเล่า'', หน้า 9</ref> เมื่อทรงเจริญวัยทรงพระดำเนินได้ รับสั่งได้คล่องแคล่ว จึงเสด็จพำนักอยู่กับ[[ท้าวทรงกันดาล (ศรี)]] ซึ่งเป็นยายแท้ ๆ<ref>''19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์'', หน้า 143</ref>
231

การแก้ไข