ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์"

| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
|ประสูติ = [[14]] [[กันยายน]] [[พ.ศ. 2352]]
|พระบิดา = [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]]
|พระมารดา = เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
|วันบวช =
|สิ้นพระชนม์ = [[28]] [[กันยายน]] [[พ.ศ. 2435]] (83 ปี 14 วัน)
|สถานที่ประสูติ = [[กรุงรัตนโกสินทร์]]
|ศาสนา = [[พุทธ]] [[มหานิกาย]]
|สถาปนาสมณุตตมาภิเษก = [[พ.ศ. 2434]]
|สถานที่สถาปนา = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
|ตำแหน่ง =
231

การแก้ไข