ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ว่างนวลนภา ธนศักดิ์
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = ไพโรจน์ บุญลือ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = นวลนภาอาจิน จิรชีพพัฒนา ธนศักดิ์
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = อาจิน จิรชีพพัฒนา
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|ประเภทหน่วยงาน = กรม
| นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล<br />นางนวลนภา ธนศักดิ์ <br/>นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
|| ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน8 พ.ย. 2559 <br /><br /><br /><br />
|-
| นางนวลภา ธนศักดิ์<br />นายอาจิน จิรชีพพัฒนา <br/>
|| รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|| 8 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน <br /><br /><br /><br />
|}
===หมายเหตุ===
31,709

การแก้ไข