ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* สามีวรรณะกษัตริย์ ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมาหิษยะ
* สามีวรรณะแพศย์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกรณะ
* สามีวรรณะกษัตริย์   ภรรยาวรรณะจัณฑาล จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล bebby
*
;การแต่งงานที่ไม่ดี คือภรรยาอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าสามี
* ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะกษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะสูตะ
ผู้ใช้นิรนาม