เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สามีวรรณะกษัตริย์ ภรรยาวรรณะจัณฑาล จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล
* สามีวรรณะกษัตริย์ ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมาหิษยะ
* สามีวรรณะแพศย์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกรณะ
* สามีวรรณะกษัตริย์   ภรรยาวรรณะจัณฑาล จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล
 
;การแต่งงานที่ไม่ดี คือภรรยาอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าสามี
ผู้ใช้นิรนาม