ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบ่อแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox settlement
| name = {{raise|0.2em|แขวงบ่อแก้ว}}
| native_name = {{lower|0.2em|{{nobold|ບໍ່ແກ້ວ{{lang|lo|ແຂວງບໍ່ແກ້ວ}}}}}}
| native_name_lang = lo
| settlement_type = [[แขวงของประเทศลาง|แขวง]]
| subdivision_type = [[รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง|ประเทศ]]
| subdivision_name = {{flag|Laos}}
| established_title = ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
| established_date =
| named_for =
| population_footnotes =
| population_total = 165661
| population_as_of = 2005พ.ศ. 2558
| population_density_km2 =
| population_demonym =
 
== ประวัติ ==
แขวงบ่อแก้วได้แยกมาจากแขวงหัวของเมื่อปี พ.ศ. 2526 (แขวงหัวของได้ถูกยุบลงและแบ่งเป็น 2 แขวง) คือพื้นที่แขวงหลวงน้ำทาและแขวงบ่อแก้วในปัจจุบัน) มาตั้งเป็นแขวงใหม่ แล้วตั้งโดยทางการได้กำหนดให้เมืองห้วยทราย (ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงหัวของเดิม) เป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแก้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการโอนเมืองปากทาและเมืองผาอุดมจาก[[แขวงอุดมไซ]] มาขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว ซึ่งชื่อแขวงบ่อแก้ว มาจากการที่ได้มีการค้นพบแร่ไพลินซึ่งมีสีสันสวยงาม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ไปร่อนหาแร่ไพลินตามริมแม่น้ำ ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแก้ว จึ่งเป็นที่มาของชื่อแขวงบ่อแก้ว บ่อแก้วจึงหมายถึงเหมืองแก้วแหวนเงินทองนั่นเองด้วย
 
ชื่อแขวงบ่อแก้วมาจากการค้นพบแร่ไพลินซึ่งมีสีสันสวยงามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ไปร่อนหาแร่ไพลินตามริมแม่น้ำ ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแก้ว จึงเป็นที่มาของชื่อแขวง บ่อแก้วจึงหมายถึงเหมืองแก้วแหวนเงินทองนั่นเอง
 
แขวงบ่อแก้วเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรหลายเผ่า เช่น ลาว ลื้อ ยวน ไต (ไทใหญ่) ม้ง ขะมุ ฯลฯ
| 5-01
| [[เมืองห้วยทราย|ห้วยทราย]]
| {{lang|lo|ຫ້ວຍຊາຍ}}
| Houay Xay
|-
| 5-02
| [[เมืองต้นผึ้ง|ต้นผึ้ง]]
| {{lang|lo|ຕົ້ນເຜິ້ງ}}
| Tonpheung
|-
| 5-03
| [[เมืองเมิง|เมิง]]
| {{lang|lo|ເມິງ}}
| Meung
|-
| 5-04
| [[เมืองผาอุดม|ผาอุดม]]
| {{lang|lo|ຜາອຸດົມ}}
| Pha Oudom
|-
| 5-05
| [[เมืองปากทา|ปากทา]]
| {{lang|lo|ປາກທາ}}
| Paktha
|}
* ทิศเหนือ ติดกับ[[แขวงหลวงน้ำทา]] ประเทศลาว
* ทิศตะวันออก ติดกับ[[แขวงอุดมไซ]] ประเทศลาว
* ทิศตะวันตก ติดกับ[[รัฐฉาน]] [[ประเทศพม่า]]
* ทิศใต้ ติดกับ [[อำเภอเชียงแสน]], [[อำเภอเชียงของ]] และ[[อำเภอเวียงแก่น]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[ประเทศไทย]]
* ทิศตะวันตก ติดกับ[[รัฐฉาน]] [[ประเทศพม่า]]
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
* ตลาดเมืองบ่อแก้ว
* [[สนามบินบ่อแก้ว]]
* [[อนุสรณ์สถานไกรสร[[ไกสอน พรหมวิหารพรมวิหาน]]
* วัดดอยแดง ต้นเผิ้ง บ่อแก้ว
*น้ำตกตาด-น้ำพุร้อน บ้านน้ำเกิงเก่า
137,221

การแก้ไข