ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยราชภัฏ}}
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ''' ({{lang-en|Ubon Ratchathani Rajabhat University}}) เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาสักจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
== ประวัติ ==
157,468

การแก้ไข