ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดโพธิสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เขตการปกครอง|ดูที่=โพธิสัตว์}}
{{กล่องข้อมูล นิคม
| name = จังหวัดโพธิสัตว์, โปสัต
| native_name = {{nobold|{{lang|km|ខេត្តពោធិ៏សាត់}}}}
| native_name_lang = khm<!-- ISO 639-2 code -->
บรรทัด 25:
| subdivision_name = {{CAM}}
| established_title = ยกฐานะเป็นจังหวัด
| established_date = .ศ. 19072450
| seat_type = เมืองเอกหลัก
| seat = [[โพธิสัตว์ (เมือง)|โพธิสัตว์]]
| leader_party =
บรรทัด 40:
| population_rank = 15
| population_density_rank = 18
| population_as_of = 2008พ.ศ. 2551
| population_density_km2 = auto
| population_demonym =
บรรทัด 60:
}}
{{indic}}
'''โพธิสัตว์'''<ref name="ราชบัณฑิตยสภา">สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. ''ชื่อบ้านนามเมือง''. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559</ref> หรือ '''โปสัต'''<ref name="ราชบัณฑิตยสภา"/> ({{lang-km|ខេត្តពោធិ៍សាត់ពោធិ៍សាត់}} ''เขตฺตโพธิ์สาต̍'') เป็น[[จังหวัดของประเทศกัมพูชา|จังหวัด]]หนึ่งใน 25 แห่งของ[[ประเทศกัมพูชา]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ [[จังหวัดพระตะบอง]] [[โตนเลสาบ]] [[จังหวัดกำปงชนัง]] [[จังหวัดกำปงสปือ]] [[จังหวัดเกาะกง]] และ[[ประเทศไทย]]บริเวณ[[จังหวัดตราด]] ในเชิงภูมิศาสตร์กายภาพ จังหวัดโพธิสัตว์ตั้งอยู่ระหว่างโตนเลสาบกับทิศเหนือของ[[ทิวเขาบรรทัด]] โดยมี[[แม่น้ำโพธิสัตว์]]ตัดผ่านกลางจังหวัดโดยตลอด ไหลจากทิวเขาบรรทัดในทิศตะวันตกไปบรรจบโตนเลสาบในทิศตะวันออก
 
จังหวัดโพธิสัตว์เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ทว่ามีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 14 การเดินทางสามารถเข้าถึงโดยทางรถยนต์ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5 และถนนสายเล็กต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเข้าถึงได้โดยทางเรือและทางรถไฟอีกด้วย<ref>''Total Road Atlas of Cambodia'', Third Edition, Phnom Penh, 2006</ref>
 
จังหวัดโพธิสัตว์เป็นที่ตั้งของ[[วัดบากาน]] ({{lang-|km|វត្តបាកាន}}) ซึ่งเชื่อกันว่ามี[[เจดีย์]]ที่เก่าแก่ที่สุดในกัมพูชาที่ยังคงใช้งานอยู่ นอกจากนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของ[[ศาสนาพุทธในประเทศกัมพูชา|ชาวพุทธในกัมพูชา]]<ref>''History of Bakan Pagoda'', Kambuja Soriya Magazine, Volume 2, 2003, Buddhist Institute, Phnom Penh</ref>
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ภูมิศาสตร์กายภาพของจังหวัดโพธิสัตว์มีความหลากหลายประกอบด้วยชีวภูมิภาคที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เทือกเขาที่มีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น ที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงที่ราบลุ่มโตนเลสาบ ยังคงมีพื้นที่ป่าอยู่ราวร้อยละ 58% ของพื้นที่จังหวัด<ref>O Kunka. 2005. ''Participation in natural forest resource management in Pursat province, Cambodia''</ref> ทิวเขาบรรทัดประกอบด้วยภูเขาสูงทางทิศตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด บริเวณเขตติดต่อกับประเทศไทยและชายฝั่งทะเล ความชันของพื้นที่ลาดลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องเข้าไปในจังหวัดพระตะบอง ที่ซึ่งมีการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวมากเป็นลำดับต้นของกัมพูชา แม่น้ำโพธิสัตว์มีต้นกำเนิดในทิวเขาบรรทัด ไหลตามทิศทางดังกล่าว และไหลลงโตนเลสาบในที่สุด จังหวัดโพธิสัตว์เป็นจังหวัดหนึ่งใน 9 แห่งที่พื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ใน[[เขตสงวนชีวมณฑลโตนเลสาบ]]<ref>[http://www.tsbr-ed.org Tonle Sap Biosphere Reserve Environmental Information Database]</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
จังหวัดโพธิสัตว์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 49 ตำบล 502 หมู่บ้าน<ref name="EcoCensus 2011">[https://www.jica.go.jp/cambodia/office/information/investment/ku57pq00001vq919-att/state_15.pdf Economic Census of Cambodia 2011 Provincial Report 15 Pursat Province] โดยสถาบันสถิติแห่งชาติ กระทรวงการวางแผนประเทศ ประเทศกัมพูชา, หน้า 26 (เขตปกครอง) และหน้า 29 (แผนที่จังหวัด), สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559</ref> รายชื่ออำเภอมีดังนี้<ref name="EcoCensus 2011"/>
: ''ในวงเล็บคือรหัสทางภูมิศาสตร์และชื่ออำเภอใน[[ภาษาเขมร]]''
* อำเภอบากาน (1501, {{lang|km|បាកាន}})
* อำเภอกัณเฎียง (1502, {{lang|km|កណ្ដៀង}})
* อำเภอกระคร (1503, {{lang|km|ក្រគរ}})
* อำเภอภนังกระวาญ (1504, {{lang|km|ភ្នំក្រវាញ}}) เป็นพื้นที่ชนบทในเขตภูเขา
* อำเภอโพธิสัตว์ (1505, {{lang|km|ពោធិ៍សាត់}}) เป็นอำเภอเล็กที่มีชุมชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น อำเภอที่ตั้งของเมืองหลวงเมืองหลักของจังหวัดโพธิสัตว์ ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า อำเภอส็อมเพามาส ({{lang|km|សំពៅមាស}})<ref>[http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/15com_mp.pdf Administrative Areas in Pursat Province by District and Commune] สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559</ref>
* อำเภอวาลแวง (1506, {{lang|km|វាលវែង}}) เป็นพื้นที่ห่างไกลและมีประชากรเบาบาง ที่มั่นสุดท้ายแห่งหนึ่งของ[[เขมรแดง]]จนถึงช่วงปลาย 1990
 
== อ้างอิง ==
186,324

การแก้ไข