ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียงลำดับแบบผสาน"

(Edit by Antelope User)
# ''(ขั้นตอนเอาชนะ)'' เมื่อถึงขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลสองส่วน (โดยที่แต่ละส่วนเรียงในส่วนของตัวเองเรียบร้อยแล้ว) ทำการรวมข้อมูลทั้งสองส่วนนั้นให้เป็นข้อมูลก้อนเดียวที่ทั้งก้อนนั้นเรียงลำดับแล้ว
 
===การอิมพลิเมนต์ แบบบนลงล่าง=== เหม่งสุดหล่อ
ตัวอย่างการอิมพลิเมนต์ด้วย[[รหัสเทียม]] ทำการเรียงลำดับด้วยการโยนลิสต์ข้อมูลไปที่ฟังก์ชัน MergeSort ผลลัพธ์ที่ออกจากฟังก์ชันนั้นคือข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว
<source lang="c">
ผู้ใช้นิรนาม