ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/16.PDF</ref>ว่าง
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = ไพโรจน์ บุญลือ
ผู้ใช้นิรนาม