ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดไพรแวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติศาสตร์ ==
ช่วงต้นคริสตกาล พื้นที่จังหวัดเป็นศูนย์กลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของ[[อาณาจักรฟูนัน]] โดยตั้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงในเชิงการปกครอง (ปัจจุบันตั้งอยู่ใน[[จังหวัดอานซาง]]ของ[[ประเทศเวียดนาม]]) กับเมืองหลวงด้านเศรษฐกิจ (นครบอเรย ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่[[จังหวัดตาแกวแก้ว]]) ต่อมาเมื่อ[[อาณาจักรเจนละ]]เริ่มมีอำนาจในพื้นที่ ศูนย์กลางอาณาจักรจึงถูกย้ายไปทางตะวันตกไกล ไปยัง[[เกาะเกร]] (កោះកេរ្ដិ៍) และ[[เมืองพระนคร|พระนคร]] ทำให้แถบไพรแวงถูกลดบทบาทลง
 
คริสต์ศตวรรษที่ 15 กษัตริย์อาณาจักรเขมรได้ย้ายเมืองหลวงกลับมาทางตะวันออก เนื่องจากตำแหน่งเดิมถูกรุกรานโดย[[สยาม]] ตั้งเป็นกรุง[[อุฎุงค์]] (ឧដុង្គ) [[อาณาจักรเขมรละแวก|ละแวก]] และ[[พนมเปญ]]ตามลำดับ ส่วนไพรแวงไม่ได้รับการตั้งเป็นศูนย์กลางเนื่องจากอยู่ใกล้[[มณฑลอันนัม|อาณาจักรอันนัม]]มากเกินไป อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1473 ได้ปรากฏการตั้งค่ายทหารขึ้นในบาภน็อมเพื่อต่อต้านการรุกรานของสยาม
160,557

การแก้ไข