ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

== สาขาย่อย ==
ตระกูลภาษาอัลตาอิกนี้สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้
=== สาขาภาษาเตอร์กเตอรกิก (Turkic subfamily) ===
มีผู้พูดประมาณ 80 ล้านคน ใช้มากใน[[ประเทศตุรกี]] [[เอเชียกลาง]] [[สาธารณรัฐยาคุต]] [[สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน]] [[สาธารณรัฐตาตาร์สถาน]] ใน[[ประเทศรัสเซีย]] และ
[[มณฑลซินเจียงอุยกูร์]]ใน[[ประเทศจีน]] สาขานี้แบ่งออกได้เป็น
83

การแก้ไข