ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

* กลุ่มภาษาต้าเอ้อร์ (Daur) ได้แก่ ภาษาต้าเอ้อร์
 
=== สาขาภาษาตุงกุสสิก (Tungusic subfamily) ===
มีผู้พูดประมาณ 80,000 คน ใช้มากในไซบีเรียตะวันออก และแถบ[[แมนจูเรีย]]ในประเทศจีน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
* กลุ่มภาษาตุงกุสเหนือ (Northern Tungus) ได้แก่ ภาษาอีเวนกิ ภาษาอีเวน ภาษาเนกิดัล
* กลุ่มภาษาตุงกุสใต้ (Southern Tungus) ได้แก่ [[ภาษาแมนจู]] ภาษาพูยอ ภาษาซีเปอ ภาษานานาจ ภาษาโอโรเชิน ภาษาอูดิเฮ
 
=== สาขาภาษาเกาหลี-ญี่ปุ่น (Korean-Japonic subfamily) ===
83

การแก้ไข