ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซอร์ไวเวอร์ จีน"

!colspan="4" align="center"|เผ่าเริ่มต้น
!colspan="2" align="center"|เผ่าสลับ
!colspan="107" align="center"|เผ่ารวม
|-
|ตอนที่
|style="width:60px;" align = "center"|1
|style="width:60px;" align = "center"|2
| align = "center"|3
|style="width:60px;" align = "center"|4
|style="width:60px;" align = "center"|5
| align = "center"|6
| align = "center"|7
| align = "center"|8
|style="width:60px;" align = "center"|9
|style="width:60px;" align = "center"|10
|style="width:60px;" align = "center"|11
|style="width:60px;" align = "center"|12
| colspan style= "4width:60px;" align="center"|13
|-
|คนที่ออก
| bgcolor = "gold" align="center"|ชิกเก้น<br>5/8 โหวต
| bgcolor = "gold" align="center"|แอชลีย์<br>6/7 โหวต
| bgcolor = "#C80815" align="center"|<font color=white>เลสลีย์<br>6/8 โหวต</font>
| bgcolor = "gold" align="center"|เดฟ<br>5/6 โหวต
| bgcolor = "gold" align="center"|อารอน<br>3/5 โหวต
| bgcolor = "#C80815" align="center"|<font color=white>เชอร์เรีย<br>5/7 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เจมี่<br>7/10 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>จอน โรแบร์<br>5/9 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ฟรอสตี้<br>7/8 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เจมส์<br>5/7 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เอริค<br>4/6 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>พีห์-จี<br>4/5 โหวต</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เดนิส<br>3/4 โหวต</font>
|-
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>อแมนด้า<br>1/7 โหวต</font>
|เสียงโหวต
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>คอร์ทนีย์<br>2/7 โหวต</font>
| bgcolor = "blackgold" align="center"|<font color=white>ทอดด์<br>4/7 โหวต</font>5-2-1
| bgcolor = "gold" align="center"|6-1
| bgcolor = "black#C80815" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>6-2
| bgcolor = "gold" align="center"|5-1
| bgcolor = "gold" align="center"|3-1-1
| bgcolor = "black#C80815" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>5-2
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>7-3
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>5-3-1
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>อแมนด้า</font>7-1
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>คอร์ทนีย์</font>5-1-1
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>คอร์ทนีย์</font>4-2
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>4-1
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>3-1
|-
!คนโหวต!!colspan="1613" align="center"|โหวต
|-
| bgcolor = "black"|<font color=white>ทอดด์</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|พีห์-จี}}</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เดนิส</font>
| rowspan = "3" colspan="3" align="center"|ลูกขุนโหวต
|-
| bgcolor = "black"|<font color=white>คอร์ทนีย์</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|พีห์-จี}}</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>คอร์ทนีย์</font>
|-
| bgcolor = "black"|<font color="white">{{nowrap|พีห์-จี}}</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
| rowspan = "12" bgcolor="darkgray"|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
|-
| bgcolor = "black"|<font color="white">เอริค</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
| rowspan = "11" bgcolor="darkgray"|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>อแมนด้า</font>
|-
| bgcolor = "black"|<font color="white">เจมส์</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|พีห์-จี}}</font>
| rowspan = "10" bgcolor="darkgray"|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>คอร์ทนีย์</font>
|-
| bgcolor = "black"|<font color="white">ฟรอสตี้</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เอริค</font>
| rowspan = "9" bgcolor="darkgray"|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
|-
| bgcolor = "black"|<font color=white>{{nowrap|จอน โรแบร์}}</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เจมี่</font>
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>เจมส์</font>
| rowspan = "87" bgcolor="darkgray"|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
|-
| bgcolor = "black"|<font color="white">เจมี่</font>
|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|จอน โรแบร์}}</font>
| rowspan = "78" bgcolor="darkgray"|
| bgcolor = "black" align="center"|<font color=white>ทอดด์</font>
|-
| bgcolor = "#C80815"|<font color="white">เชอร์เรีย</font>
|
| bgcolor = "#C80815" align="center"|<font color=white>{{nowrap|จอน โรแบร์}}</font>
| rowspancolspan = "6"9 bgcolorstyle="background:darkgray;"|
| colspan = 3 style="background:darkgray;"|
|-
| bgcolor = "gold"|อารอน
|
| bgcolor = "gold" align="center"|เจมส์
| rowspancolspan = "5"10 bgcolorstyle="background:darkgray;"|
| colspan = 3 style="background:darkgray;"|
|-
| bgcolor = "gold"|เดฟ
|
| bgcolor = "gold" align="center"|เชอร์เรีย
| rowspancolspan = "4"11 bgcolorstyle="background:darkgray;"|
| colspan = 3 style="background:darkgray;"|
|-
| bgcolor = "#C80815"|<font color=white>เลสลีย์</font>
|
| bgcolor = "#C80815" align="center"|<font color=white>{{nowrap|จอน โรแบร์}}</font>
| rowspancolspan = "3"12 bgcolorstyle="background:darkgray;"|
| colspan = 3 style="background:darkgray;"|
|-
| bgcolor = "gold"|แอชลีย์
| bgcolor = "gold" align="center"|{{nowrap|พีห์-จี}}
| bgcolor = "gold" align="center"|เดฟ
| rowspancolspan = "2"13 bgcolorstyle="background:darkgray;"|
| colspan = 3 style="background:darkgray;"|
|-
| bgcolor = "gold"|ชิกเก้น
| bgcolor = "gold" align="center"|แอชลีย์
| rowspancolspan = "1"14 bgcolorstyle="background:darkgray;"|
|}
| colspan = 3 style="background:darkgray;"|
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
| rowspan = "3" !colspan="3" align="center"4|ลูกขุนโหวต
|-
|rowspan=2|สภาเผ่า <br> ครั้งสุดท้าย
|style="width:60px;" align="center" bgcolor="black"|<font color= "white">อแมนด้า
|style="width:60px;" align="center" bgcolor="black"|<font color= "white">คอร์ทนีย์
|style="width:60px;" align="center" bgcolor="black"|<font color= "white">ทอดด์
|-
|colspan=3 bgcolor="black"|<font color= "white">4-2-1
|-
!align="left"|ลูกขุน
!colspan=3|โหวต
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">เดนิส
| bgcolor = "black" align="center"|<font color= "white">คอร์ทนีย์<br>2/7 โหวต</font>
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">พีห์-จี
|bgcolor="black"|<font color= "white">ทอดด์
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">เอริค
| bgcolor = "black" align="center"|<font color= "white">อแมนด้า<br>1/7 โหวต</font>
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">เจมส์
|bgcolor="black"|<font color= "white">คอร์ทนีย์
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">ฟรอสตี้
|bgcolor="black"|<font color= "white">ทอดด์
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">จอน โรแบร์
|bgcolor="black"|<font color= "white">ทอดด์
|-
|align="left" bgcolor="black"|<font color= "white">เจมี่
|
|bgcolor="black"|<font color= "white">ทอดด์
|-
|}
 
2,320

การแก้ไข